Правителството одобри българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Форумът ще се проведе на 14 април в Люксембург и основната тема, която ще бъде обсъждана на него, е състоянието в сектора на плодовете и зеленчуците и евентуалните действия на общностно ниво за повишаване на конкурентоспособността му. На срещата си министрите ще обменят мнения по доклада на Комисията относно прилагането на разпоредбите, отнасящи се до организациите на производителите, оперативните фондове и оперативните програми в сектора след реформата от 2007 г.

 

България напълно споделя извода, че ниската степен на организираност и липсата на организации на производители в някои държави-членки е въпрос от решаващо значение и налага допълнителни мерки за намаляване на дисбаланса в рамките на ЕС. Според нас от важно значение е фактът, че производителите, които не членуват в организации на производители, и обикновено са сред най-малките, имат много слаба позиция при договаряне във веригата на доставки и са изложени в по-голяма степен на рисковете, свързани с глобализацията на пазара и изменението на климата.

 

В тази връзка ще предложим да се предвидят промени в начина на финансиране по схемата за подпомагане на организации на производители на плодове и зеленчуци чрез оперативните програми, което да позволи нейното успешно прилагане от организации на производителите с ниски стойности на предлаганата на пазара продукция.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!