Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) настоява фермерските пазари да бъдат отворени отново за земеделските производители при спазване на необходимите мерки за сигурност в условията на извънредно положение за ограничаване на коронавируса.

Тази позиция МЗХГ е изразило в писмо до Националното сдружение на общините в Република България, изпратено миналата седмица.

Осигурява се достъпът до нивите и градините

От аграрното ведомство съобщиха това за Агри.БГ във връзка с наше запитване как например производителите на разсад да стигнат до пазара. Проблемът стои и пред стотици други стопани, които отглеждат сезонни плодове и зеленчуци – в оранжерии или на открити площи.

Ето какво още съобщи министерството за достъпа до пазарите:

 

В МЗХГ постъпиха редица сигнали от производители на малки количества суровини и храни от животински произход, извършващи директни продажби до краен потребител, относно въведените ограничения и невъзможността за осъществяване на търговска дейност в определените от общините нарочни за целта места. 

В същото време на общинските пазари в населените места продължава предлагането на различни по характер стоки, което поставя при различни условия субектите, извършващи търговска дейност.  

МЗХГ предлага на местно ниво всяка община да оцени индивидуално наличните пазари, като отчете тяхното разположение, капацитет и брой на участващи производители. Разполагайки с подобна информация, с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач, могат да се приложат добри европейски практики.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

Първата такава добра практика е разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките за биосигурност. Всяка община да въведе заграждения, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара. 

Трябва също така да бъде осигурен персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти. На пазарите трябва да бъдат предприети и мерки за предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им, спазване на дистанция от минимум 2 метра, както и ползване на предпазни средства от продавачи и потребители.

Тези мерки засягат и производителите на разсад, който се продава по фермерските и общински пазари. Писмото е изпратено и до районните здравни инспекции (РЗИ).

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Синдикати искат базов доход и 60:40 за земеделието

Васил Грудев: Няма да се прекратяват забавени проекти заради коронавируса

В парламента: Облекчени трудови договори за земеделците