На всички земеделски стопани трябва да се осигури достъп до техните ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини, за да извършват необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните и други.

В парламента: Облекчени трудови договори за земеделците

За тази цел всички земеделски стопани и животновъди следва да се пропускат през контролно-пропускателните пунктове (КПП), въведни с извънредното положение за ограничаване опасността от разпространение на коронавирус, след представяне на необходимите документи, съобщи БТА днес, като се позова на актуална информация от аграрното министерство.

В сутрешните часове стана ясно, че производители на разсад от врачанското село Чиран не могат да продадат продукцията си, тъй като нямат достъп до пазара заради извънредните мерки срещу коронавируса. Репортаж за стопаните излъчи бТВ. По-късно един от фермерите е получил обаждане по телефона от премиера Бойко Борисов, който е гарантирал, че стоката ще може да стигне до пазара при спазване на мерките за безопасност.

Агри.БГ изпрати запитване до аграрното министерство какви условия за облекчаване на достъпа до пазарите се предвиждат.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ:

Както вече писахме, за да пътуват и да преминават през контролно-пропускателните пунктове (КПП) земеделските производители трябва да изпълнят наколко условия.

На първо място това е попълнена декларация - налична на интернет страницата на МВР: https://www.mvr.bg/press/, както и на един от следните документи: Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година, важи заверката и за 2019 г.; Удостоверение за регистрация на животновъден обект - ферма или пчелин, както и служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител.

Допуска се преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна техника и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности.

Земеделските стопани и животновъдите ще се допускат до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД "Земеделие", ОС "Земеделие", ОД на ДФ "Земеделие" и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност, уточняват от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Всички граждани, заети в сектор "Земеделие" при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5-2 метра.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни, допълват от ведомството.

От МЗХГ посочват още, че фирмите превозвачи в сектора могат да следят актуалната информация за обстановката по границите, свързана с налагането на ограничения, произтичащи от разпространението на COVID 19 в Европа на следния линк: rta.government.bg.

Министерският съвет определи граничните пунктове на българска територия, през които ще се осигурява безпрепятствено преминаване на стоки. Планът за осигуряване на "зелени коридори" по европейската пътна мрежа е предложен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и е съобразен с насоките на Европейската комисия от 16 март 2020 г.

На границата с Гърция за основни гранични пунктове са посочени Кулата и Капитан Петко войвода, а като резервен - Илинден. Основните пунктове с Румъния са при Видин и Русе, а резервни са Оряхово и Силистра.

Определени са и точки за преминаване с държавите от Западните Балкани и Турция, за които Европейският съюз също е предприел действия за координиран подход. Между България и Сърбия е определен ГКПП Калотина, към Турция - ГКПП Капитан Андреево, а към Северна Македония - ГКПП Гюешево.

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАША НОВИНА

Преминаването през тези гранични пунктове на "зелени коридори", включително всякакви проверки и здравни прегледи на транспортните работници, не бива да надвишава 15 минути по вътрешните сухопътни граници. Граничните преходи на "зелени коридори" трябва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, превозващи всякакъв тип стоки, посочват от земеделското министерство.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Министърът: Недоговорените бюджети да се пренасочат към уязвими сектори

Мярка Covid-19: Какви разходи може да покрива?

Селското стопанство е вън от схемата 60/40