Базов доход за дребните фермери и включване на земеделието в мярката 60:40 поискаха от КТ "Подкрепа" в отворено писмо до институциите. От синдиката настояват инструментите, предвидени за подкрепа на бизнеса заради кризата с коронавируса, да бъдат приложени и в селското стопанство.

Селското стопанство е вън от схемата 60/40

Трябва да се гарантира базов доход или ваучери за всички самонаети работещи, които са загубили работата си и са засегнати от кризата за периода на извънредното положение, пишат от "Подкрепа". Ситуацията със самонаетите земеделски производители и работещите в малки семейни оранжерии е още по-тревожна днес по време на коронавируса. 

Самонаетите работници по принцип не са включени в системите за национално събиране на данни или в програми за подкрепа и развитие, стоката им се реализира на местните пазари, които днес са затворени. И така работата, вложенията и доходите им са загубени, а техният принос остава невидим и непризнат.

Възможностите за преструктуриране и пренасочване на неизползвани европейски средства могат да се насочат към най-уязвимите и за подпомагане на дребни земеделски производители, самонаети, компенсиране на извънредни разходи.

Всяка финансова помощ за закупуване на хладилни камери или предоставяне на такива, в които може да се съхрани малотрайната продукция, ще спаси общността от крайно обедняване, обясняват още от синдикалната организация.

Да се разшири списъкът на отраслите, които имат право на компенсации при условия на извънредно положение с включване и на земеделието, настояват от КТ "Подкрепа". Една добра възможност е предвидената мярка 60:40 да стане приложима и за работещите в сектор земеделие.

Тази мярка може да се окаже позитивна за дългосрочно решаване на проблемите с работната ръка и възстановяването на сектора в дългосрочен план, смятат от сдружението.

За да се осигури необходимата работна ръка в активния сезон и кампаниите, е потребно да се улесни достъпът до секторния пазар на труда на ученици, студенти и др. за работа с еднодневни трудови договори, както и да се пренасочват работници от други сектори, загубили работата си, както и да приложим мерки за стимулиране на завърналите се/останалите тук работници за работа в нашите сектори, пише още в писмото.

НАЙ-ВАЖНОТО в АГРИ.БГ

Друго предложение на синдикатите е да се осигури лесен достъп на българските производители до хранителните вериги. В това време особена подкрепа е нужна и за продукцията и на малките оператори.

Така, както е възможен „зелен коридор” за доставки на здравни стоки и храни от вън, може да се наложи и „зелен коридор” за български хранителни стоки и суровини за тях до големите хранителни вериги, които единствено ще работят в продоволственото осигуряване.

Попълването на държавния резерв с български стоки от родни производители също е възможна икономическа мярка със значителен социален отзвук в трудно време.

От КТ "Подкрепа" поставят и въпроса за създаване на  Консултативен съвет по продоволствието към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и за разработване на Протокол за съвместни действия и Правила/Инструкции за работа в земеделието в извънредно положение.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Мярка Covid-19: Авансово плащат част от обвързаната помощ?

Производители: Работата не търпи отлагане, но несигурността остава

Производители настояват за безлихвени кредити от ДФЗ