Във връзка с ограничаване опасността от разпространение на COVID-19 и удълженото извънредно положение в страната, приемът на заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания 2020 г. продължава при непрекъснат процес на обслужване на земеделските производители, уверяват от ресорното министерство. 

Министърът за Кампания 2020: Срокът може да бъде удължен по всяко време

От министерството припомнят, че в СЕУ на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е възможно регистрирането на данни по заявленията за подпомагане за кампания 2020. Тя е достъпна само за регистрирани потребители. Регистрацията в системата става с подаване на заявка от секция „Потребителски панел“. 

Подробна информация относно въвеждането на данни в СЕУ е публикувана на сайта на ДФЗ, меню „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“. За улеснение на земеделските стопани в секция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ има видео ръководства за работа със системата. 

Фермерите могат да се ориентират спрямо данните си в заявлението за 2019 г. На Интернет страницата на ДФЗ, меню „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“, са публикувани образци на заявлението, като стопаните могат да се информират за схемите, включени в него.

За схемите за обвързана подкрепа за животни е необходимо да бъдат посочени единствено схемите, за които се иска подпомагане, като в ИСАК съществува улеснено заявяване на всички допустими животни по отделните схеми и не е необходимо изрично изброяване на ушни марки. 

Важно за коректното въвеждане на предварителните данни е да се актуализират тези, поддържани в информационната система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

За схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производство, не е необходимо да се посочва животновъден обект, а само желание схемата да бъде включена в заявлението, при условие че кандидатът има сертифицирани данни за животните към референтен период. 

Подробна информация за схемите за директни плащания е налична в наръчника за кампания 2020, достъпен ТУК

Земеделски стопани, които не използват СЕУ, могат да подадат заявленията си по електронен път. Те трябва да посочат обработваните от тях площи и отглеждани животни, както и схемите и мерките, за които желаят да кандидатстват. 

Информацията се изпраща по електронната поща до съответната Общинска служба „Земеделие“, в която се намират площите или където е постоянният адрес на физическите лица/адрес на регистрация за юридическите лица. На Интернет страницата на всяка Областна дирекция „Земеделие“ е публикуван и нейният електронен адрес. 

При желание за отдалечена подготовка на заявлението за подпомагане земеделските стопани следва да изпратят на електронния адрес на общинската служба УРН или ЕГН/ЕИК, за което желаят да бъде създадено заявление за подпомагане за кампания 2020. След получаване на имейла от ОСЗ осъществяват телефонна връзка с бенефициента за потвърждение. 

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

При подготовката на данни за кампанията е възможна предварителна проверка за спазване на изискванията за зелени плащания. Тук е нужно да се въведат данни в раздел „Полезна информация и справки“, секция „Калкулатори“

Също така стопаните могат да получат информация относно обработваните площи и отглежданите животни и схемите/мерките и по телефон, като се свържат с ОСЗ по местонахождение на имотите или по постоянен адрес на физическите лица/адрес на регистрация за юридическите лица. 

За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, предоставяни от ДФЗ-РА, във всички ОСЗ в страната се приемат заявления за подпомагане.

За да се избегнат струпвания на едно място, МЗХГ препоръчва очертаването на площи в заявленията за подпомагане за Кампания 2020 да се извършва в една общинска служба. 

Земеделските стопани могат да въведат данни само на част или на всички ползвани площи по постоянен адрес на физическо лице /адрес на управление на юридическо лице, като по служебен път заявленията ще бъдат изпращани към съответната областна структура на ДФЗ. 
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Правила и работа по време на криза - всичко на едно място

Електронните заявления са се увеличили 20 пъти само за седмица

МЗХГ: Засега не се налага удължаване на приема на заявления