Прилагането на дерогацията по ДЗЕС 8 беше във фокуса на информационната среща в Добрич, събрала по инициатива на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите стопани от региона. Дискусията обхвана редица въпроси, сред които как да се изпълнят изискванията на стандарта за добро земеделско и екологично състояние на земята, какви са възможностите за междинни култури и как фермерите да приложат на практика дерогацията, която е по-облекчена спрямо първоначалните задължителни условия .

През 2024 г. стопанствата над 100 дка трябва да поддържат 4 % от обработваемата земя като непроизводствени площи. Това означава, че те трябва да оставят земя под угар, но могат да изпълнят и други условия, с които да изпълнят задълженията си.

Площите за непроизводствени цели могат да бъдат заети с азотфиксиращи или междинни култури. Ако изберат азотфиксиращи растения, стопаните трябва да знаят, че от тях е изключена люцерната и върху тези ниви не трябва да се прилагат препарати за растителна защита. 

Ако заложат на междинни култури, условието е те да са налични на полето от 1 септември 2024 до 1 ноември 2024 г. Ако фермерите решат да комбинират ДЗЕС 8 с кандидатстване по някоя екосхема, то тогава междинните култури трябва да са на полето до 15 февруари следващата година. 

Пред фермерите в Добрич бяха представени списъци с възможните видове смески за междинни култури от житни и нежитни култури. В първата група влизат ръж, тритикале, ечемик, пшеница, овес, лимец, просо, сорго, метла. В нежитните влизат грах, фий, леща, фасул, нахут, бакла, соя, синап, рапица, фуражна ряпа, репко, лупина, бурчак, звездан, еспарзета. 

Тегловният коефициент при изчисляване на непроизводствените площи за междинните и азотфиксиращите култури е 1.

Как едно стопанство от 1000 дка може да изпълни изискванията по ДЗЕС 8?

Част от посочените варианти са следните: 40 дка /или 4 %/ могат да бъдат засети само с междинни култури. При втория вариант – 20 дка с фасул като азотфиксиращо растение и още 20 дка с междинни смески. При третия вариант са възможни сеитба на 20 дка боб, 10 дка междинка и оставяне на 10 дка угар. Всеки фермер решава според стопанството си какви възможности да избере, за да изпълни условията по ДЗЕС 8. Земеделските стопани със земя под 100 дка са освободени от изискванията на този стандарт.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg