Местните животновъди ще могат да участват на първа тръжна сесия за разпределението на до 300 дка пасища от държавния поземлен фонд, стана ясно след заседанието на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание, където депутати гледаха на второ четене  Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

“Вероятно това предимство ще бъде дадено на местните животновъди още през тази година. В търговете ще могат да участват само животновъди, производители на плодове и зеленчуци и трайни насаждения”, коментира за Агри.БГ Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

Той уточни че всички регистрирани имоти, животновъдни обекти с наличните животни, какъв вид и бройки са те ще бъдат качвани в информационната система на БАБХ.

Право на участие в първите търгове ще имат и биологичните производители. Предимство ще се дава и на животновъдите с изтичащи договори, след това на местните стопани без изтичащи договори и чак тогава на тези, които са в съседните землища, коментира още Караколев. 

Според него така ще се развали лошата практика досега, при която на един животновъд се дава цялата норма за пасище за животно, а на друг се дава само част от нея. 

“Сега това нещо се прекратява и ако няма земи, ако не стигнат на всички, ще се изпълнят еднакво нормите, ще се прави редукция за абсолютно всички”, каза още Симеон Караколев. 

Според измененията в ЗСПЗЗ с по-висока норма за животинска единица ще се ползват не само говедата, но и дребните преживни животни, които се отглеждат за месо. 

Много важно изменение предвижда, че при промяна на броя на животните в дадено стопанство в рамките на 30% ще бъдат намалявани и площите, които се полагат на съответния животновъд за изхранването им. 

Председателят на комисията, ако не организира изпълнението и не спази процедурата за търговете пък ще бъде застрашен от сериозна санкция от 5 до 10 хиляди лева.