България отново потвърди желанието си малките земеделски стопани да бъдат изключени от контрола по условността в бъдещата ОСП, но той вероятно ще се запази. Това стана ясно на заседание на работна група „Хоризонтални земеделски въпроси“ (Реформа на ОСП) в Брюксел, се съобщава в бюлетин на Министерството на земеделието.

От полза ли е завишената условност в ОСП след 2020?

Хърватското председателство е направило предложения, свързани с мерките извън Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) за площи и животни, които дават повече гъвкавост. Няколко държави членки предлагат промяна и опростяване, за да се премахнат неяснотите и по-лесно да се проследи напредъкът към конкретните цели.

Делегациите са обсъдили и някои разпоредби относно условността на малките земеделски стопани. Въпреки мнението на страната ни, подкрепено от още няколко държави членки, повечето делегации настояват да няма изключения и системите да се прилагат еднакво към всички.

Условността ще бъде част от бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), като обединява досега съществуващите мерки за "позеленяване" и кръстосано съответствие. Тя обвързва подкрепата на доходите на фермерите със спазването на т.нар. добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ). ДЗЕУ въвеждат стандарти за ограничаване и адаптиране към климатичните промени. Тук се засягат проблеми с водата, съхранение на почвите, управление на земята, опазване на биоразнообразието.

Идеята е в бъдещата ОСП да бъдат заложени 10 добри земеделски и екологични условия, т.е. с 3 повече от сега.

По време на заседанието на работната група, България, подкрепена от Полша, Унгария, Чехия и Румъния, заяви отново позицията си за продължаване на преходната национална помощ.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

AgriАнализ: Какво защитава България пред Европа в агросектора?

„Зелената сделка“ на ЕК: Позицията на земеделското министерство

Десислава Танева: Обвързаната подкрепа е наш приоритет в Реформата на ОСП

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg