Общата селскостопанска политика (ОСП) има сериозни дефекти. Струва си да си припомняме един от тях - системата е създадена да възнаграждава фермерите според това, колко земя притежават, а не колко храна произвеждат. Това означава, че понастоящем 80% от субсидиите стигат до 20% от фермерите, пише изданието Slow Food.

Хърватия: Не може да си позволим забавяне на програмите в ОСП след 2020 г.

В Унгария малка група от олигарси са взели контрола над огромна част от земеделската земя. Там царуват корупцията и заграбването. На много места земята се купува от избрани хора, не за да се произвежда храна и да се развива земеделският сектор, а за да се получават субсидии.

Преди време фермерът Роланд Караксон споделя пред EuroNews следното: "Тези фалшиви фермери нямат никакъв опит в земеделието. Те дори не идват, за да видят пасищата. 90% от тях дори не отглеждат животни. Въпреки това не ни позволяват да пускаме своите животни на техните пасища."

В една страна, където 80% от приходите на фермерите се генерират от субсидиите, разпределението на земята има опустошителен ефект върху дребните земеделци.

Да вземем за пример Ерика Тот. През 90-те години тя изгражда млечна ферма от нулата. В един момент 170-те хектара земя, които от години използва за пасище, не й биват дадени под аренда. Обяснение не получава. При положение че няма къде да води животните на паша, тя е принудена да ги храни с фураж целогодишно.

Разбира се, пишат колегите от Slow Food, тази ситуацията не е нищо ново под слънцето и не се ограничава само в границите на Унгария. Истината е, че земеделската политика на Европейския съюз е отворила широко вратата за измами от страна на управляващите в различните страни. Жертвите неизбежно са дребните земеделски производители.

Брекзит и продължаващата финансова нестабилност разклащат основите на ЕС, но има едно нещо, с което всички европейски правителства ще се съгласят: всички харесват земеделските субсидии. Докато новата ОСП е в процес на реформиране, местното управление в страните членки има пълната власт да определя как се разпределят субсидиите, въпреки протестите на фермерите, обществото и одиторите от ЕС.

Преди няколко месеца изданието New York Times разкри резултатите от свое разследване относно използването на субсидиите в ЕС. В него беше спомената и България. Въпреки репутацията на ЕС като една от най-прогресивните политически сили в света в сравнение със САЩ, Русия и Китай, използването на субсидиите от ОСП не е достатъчно прозрачно, пишат американските журналисти.