Новите сателитни технологии за наблюдение на площите трябва да се използват по-добре за наблюдение на изискванията, свързани с околна среда и климат. Това се посочва в нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) „Прилагане на нови технологии за повърхностни изображения при мониторинга на Общата селскостопанска политика“.

Още една година по Агроекологичната мярка за сектор "Плодове"

Новите сателитни технологии са силно популяризирани от Комисията сред държавите членки, но все още не могат да влязат в широка употреба в мониторинга на земеделските площи поради редица пречки.

Спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ имат потенциала да променят радикално мониторинга на ОСП, като същевременно предоставят ползи за земеделските стопани и за околната среда, посочват в доклада одиторите.

От 2018 г. разплащателните агенции могат да използват данни от спътниците вместо да провеждат традиционните проверки с посещения на място. 

Какво и колко печелят земеделците от системите за автоматично управление?

Първата в ЕС, възползвала се от модерния метод, беше разплащателната агенция в италианската провинция Фоджа. Още през май 2018 г. тя започна да прилага метода на дистанционно наблюдение на дейността на фермерите, за да се правят проверки и контрол по схемите за директни плащания, базирани на площ.

Докладът показва, че през 2019 г. 15 разплащателни агенции (от общо 66 в ЕС) в 5 държави членки вече са използвали данни от спътниците „Сентинел“.

За 2020 г. още 13 разплащателни агенции в 8 държави членки са заявили интерес към прилагането на системата за мониторинг, включително и България.

Агроиновации: Софтуер за управление на риска в зърнопроизводството

Нито една разплащателна агенция обаче не е прилагала метода на дистанционното наблюдение за контрол на екологичните изисквания по отношение на директните плащания, както и по мерките за развитие на селските райони.

Извършеният одит показва, че много разплащателни агенции считат, че съществуват пречки пред по-широкото използване на новите технологии. 

"Настоящият набор от показатели за изпълнението на ОСП след 2020 г. до голяма степен не е разработен добре за пряко наблюдение по отношение на данните от „Сентинел“, отбелязват одиторите

Техните препоръки към Комисията са следните:

  • Насърчаване на подхода - проверки чрез мониторинг като основна система за контрол, прилагана от разплащателните агенции;
  • По-добро използване на новите технологии за целите на мониторинга по отношение на околната среда и климата.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Приеми по кои мерки от ПРСР предстоят от 1 март?

Екологията превзема политиката на Европа

„Супер фермер“: Животновъдна ферма показва как се прави бизнес