В този поливен сезон цената на водата остава същата, както през миналата година, но това не удовлетворява много земеделски производители. 

Четете още: Малък фермер с голямо сърце: Липсата на работна ръка и ниските цени може да ме откажат

 

Цената на водата за напояване е абсолютно същата както и през миналата година. Още тогава ние протестирахме, че е съставена от най-високите стойности, които бяха за 2022 г. и не отговаря по никакъв начин за 2023 г., както и за 2024 г.“, коментира Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните. 

В същото време отново има осигурени 16 млн. лева, които покриват 80% от цената на водата. Малинопроизводителите обаче търсят отговор на въпроса – защо отново се повтаря несправедливото разпределение на средствата, тъй като тези 80% от цената на водата, които се покриват от държавата, се отнасят само за производители, които получават вода единствено от "Напоителни системи" ЕАД. 

„Напоителни системи“ осигуряват напояване на около 300 хил. дка, които са едва за 1/3 от ползвателите на вода. Никой не е помислил за всички производители на плодове и зеленчуци, които имат собствени сондажи и плащат за скъпа електрическа енергия и горива, тези хора не са получили нито една стотинка“, каза Петков. 

Другата тема, по която той търси отговор е „защо подпомагането за ликвидност за водата е обвързано с помощта за Украйна“. Има производители на плодове и зеленчуци, които са си достигнали лимитите още през 2022 г. Именно те през 2023 г. не са получили субсидия за вода и отново през 2024 г. не могат да я получат. Обвързването на подпомагането за водата с украинската помощ не е европейско решение, убеден е Петков. 

От асоциацията са предложили да се търсят възможности за друго подпомагане. В него да бъдат включени всичките останали ползватели на поливна вода, която се добива от подземни кладенци и повърхностни води, за които имат регистрации. По този начин ще излязат на светло и „незаконните“ сондажи, защото се очаква те да бъдат регистрирани и съответно подпомагани. 

Според него държавата индиректно облагодетелства „Напоителни системи“, минавайки през земеделските производители, защото при тях не остава нищо. „Стопаните получават фактури, плащат си скъпата вода и после им се изплаща обезщетение в рамките на 80% от стойността. От тези 300 000 дка, подавани от държавното дружество, около 100 000 дка са на 3-4 големи оризопроизводители. В същото време малките стопанства за плодове и зеленчуци, които са по 5-6 декара и ползват води от басейновите дирекции на МОСВ, са хиляди. 

Искаме министерството да разгледа ценообразуването, защото никой не показва каква е себестойността на водата, за да се знае какъв бюджет ще е необходим, ако се направи нова държавна агенция за напояване и Държавен фонд „Мелиорации“, споделя малинопроизводителят.

В писмо до председателя на Комисията по земеделие Десислава Танева, от асоциацията казват, че създавайки Закон за хидромелиорациите и Държавен фонд „Мелиорации“, ще бъде възможно земеделските производители да получават 100% субсидирана вода, която да се предоставя на подобие на субсидията за „обвързана подкрепа“ - вода срещу продукция, като за всяка култура количеството вода и съответния добив ще са на базата на разработените и утвърдени от министерството технологични карти.

Държавен фонд „Мелиорации“ заедно с Изпълнителна агенция „Напоителни системи“ и Министерството на земеделието и храните ще могат да правят политики и стратегии за поливното земеделие в България, докато съществуващото търговско дружество не може да трансферира държавни или европейски субсидии и да доставя субсидирана вода за напояване.

За финансовата обезпеченост на този бъдещ фонд за напояване, може да се заделят 5 - 6 % от всичките субсидии в земеделието. По подобен начин се заделят 1,5% от субсидиите за покриване на част от застрахователната премия на земеделските застраховки

В случай, че няма развитие от страна на Комисията по земеделие и аграрното министерство, законопроект по темата ще бъде разработен от Българска аграрна камара.