След успешен опит за отглеждане на грозде в пустинята, китайското правителство има намерение да пристъпи към решителна борба с опустиняването, прилагайки напредничави научни методи за осигуряване на устойчиво земеделие в страната, информира hortidaily.com.

Учени ще превърнат Сахара в плодородна земя
 
В момента в Китай се провеждат изпитания, с помощта на които учените изучават възможностите на мъховете и лишеи да контролират разпространените на безжизнената почва на пустинята. Уточнява се също така способни ли са тези видове растения да активизират селското стопанство в пустинята Тенгер в Нинся Хуейск.

Новият метод показва многообещаващи резултати в посока стабилизация на пустинята и помага да се подобри плодородието на почвите, казва Чжан Чжишан, заместник-директор на Изследователската и експериментална пустинна станция Шапоту.

Над 1/3 от територията на Китай се намира под заплаха от опустиняване. В случай на реализиране на песимистичния сценарий в зоната на риска ще се окажат почти 400 млн. души. Съгласно официална оценка, опустинелите територии в страната всяка година се увеличават с 2100 кв. км., „поглъщайки“ огромни участъци плодородна земя.

Опустиняването доведе до намаляването на участъците, които са годни за живот. Правителството нарича хората от тези зони „екологични бежанци“.

През 1980 г. ние помагахме на местните хора да отглеждат грозде и зеленчуци в пустинята, казва Чжан Чжишан.

В рамките на проекта, който е отпускал средства за обработването на проблемните територии, са били проведени експерименти с отглеждане на лозя, ябълки, царевица и пшеница в пустинни райони.

Служителите от пустинната станция Шапоту отглеждат лозя в пустинята на площ около 350 ха. Редом до град Чжунвей, който в момента търпи огромни щети заради опустиняването, расте грозде на площ 600 ха. Царевица и пшеница се отглеждат на ротационна основа за поддържане на плодородието на почвата.