Суровите климатични условия тази година се отразиха неблагоприятно върху поголовието от овце във Великобритания, това съобщава Съветат за развитие на земеделието и овощарството  (DEFRA), пише изданието meatinfo.ru.

Коването на новата Наредба 3 започна с първите предложения

Лошото време е довело до повишаване на смъртността сред агнетата. Това на свой ред ще доведе до намаляване на числеността на агнетата, въпреки очакваното увеличение на стадата. По прогнози ще намалее и количеството на овцете, готови за окотване през есента.

Климатичните условия през 1995 г. са сравними с тези, които се наблюдават през 2018 г. Тогава годината е приключила с 2% понижаване на общата численост на овцете в племенното стадо.

В момента фермерите имат няколко пътя пред себе си, за да запазят поголовието от овце. Например да запазят старите овце-майки за още една година. Това ще се отрази негативно обаче върху производството на овче месо както през настоящата година, така и в началото на следващата.

Освен това експертите препоръчват на овцевъдите да задържат по-голям брой агнета за размножаване и възстановяване на поголовието. И това решение ще се отрази негативно върху производството на агнешно през 2018 г. То обаче ще позволи да се запази числеността на поголовието на сравнително стабилно ниво за по-нататъшно възстановяване на производството.

Дефицитът на трева и фураж тази есен допълнително може да намали броя на отглежданите агнета, отбелязват анализатори.

В края на краищата намаляването на общото поголовие на овце във Великобритания през този сезон е неизбежно. Отсъствието на достатъчно фураж вече е повлияло на числеността на животните, производството на агнешно месо и износа.