Българският ветеринарен съюз поиска с писмен сигнал до премиера Бойко Борисов оставките на зам.-министъра на земеделието доц. д-р Янко Иванов и на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. д-р Паскал Желязков.

Заради биосигурността: Готвят по-солени глоби за стопаните

Съсловната организация смята, че възможностите за диалог с тези двама ръководители са напълно изчерпани, а ситуацията във ветеринарното професионално направление е критична.

На ветеринарните лекари се административно  се налагат „неизпълними, а понякога и незаконни задължения”, коментира д-р Мирослав Първанов пред БНР.

Той допълни, че систематично БАБХ не доставя навреме ваксини и биопродукти, а това води до голям брой неизследвани и неваксинирани животни, „и то от заболявания, които са общи за хората и за животните  - например бруцелоза и Луда крава".

Ветеринарите подозират, че шестте държавни диагностични лаборатории се водят „трайно и умишлено към фалит”, а заповед насочва лабораторните изследвания към частни лаборатории.

Ето пълния текст на сигнала от Българския ветеринарен съюз до премиера Бойко Борисов:

Българският ветеринарен съюз (БВС) e съсловна организация на ветеринарните лекари в България. Той е създаден съгласно Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари (ЗСОВЛБ).

Към момента в Българския ветеринарен съюз членуват над 2500 ветеринарни лекари от цялата страна, които са организирани в 28 областни колегии на територията на Република България, от които 1000 ветеринарни лекари практикуват с продуктивни животни.

С настоящето писмо на основание решение на Националния съвет, Българския ветеринарен съюз изразява своята категорична позиция за незабавно отстраняване от заеманите постове на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. д-р Паскал Желязков, както и на зам.-министър на МЗХГ доц. д-р Янко Иванов, отговарящ за ресора свързан с животновъдството, здравеопазване на животните и политики в агрохранителната верига.

Мотивите за това искане са следните:

1.През 2019 г. здравеопазването на животните и свързаното с него гарантиране на безопасна и качествена храна за населението беше подложено на сериозен риск. Поради различни причини, всичките свързани с ръководния екип на БАБХ, голям процент от мерките, заложени за изпълнение в Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 (НППНКЛБЗ) не бяха извършени. 

Не бяха осигурени достатъчно китове за изследване на преживните животни за Бруцелоза – едно изключително тежко протичащо заболяване, от което боледуват и хората, контактуващи със заразени животни или консумирали животинска продукция от такива. 

Много голям процент от мозъчни проби, взети от заклани животни за изследване за Спонгиоформна енцефалопатия т. нар. „Луда крава” също не бяха изследвани. Това беше констатирано и от проверка и доклад от мисия на Европейската комисия в България. 

Излишно е да отбелязваме колко опасно за хората може да бъде това заболяване.

В абсурдна ситуация бяха поставени регистрираните ветеринарни лекари да изпълняват ваксинация на преживните животни срещу Син език, като ваксина беше раздадена в началото на декември 2019 г., а нормалните срокове за тази дейност са месец март и април

Не бива да се пропуска и голямата афера, която се констатира от разследващия журналист Генка Шикерова, около така наречените мобилни инсинератори за унищожаване на животински трупове. Доказано беше, че капацитета на тези устройства е далеч по - малък от декларираните количества унищожени трупове, за което са усвоени милиони левове обществени средства!

2. През 2019 г. България беше сполетяна от поредната тежка епизотия - Африканска чума по свинете (АЧС). Въпреки че на всички компетентни лица в МЗХГ, Център за оценка на риска и БАБХ беше ясно, че това заболяване няма да подмине страната ни, се оказахме не добре подготвени.

Вярно е, че Агенцията по безопасност на храните спазваше стриктно изискванията на СЗО за борба с това заболяване, но по никакъв начин не беше използван капацитета на практикуващите ветеринарни лекари, а впоследствие на среща при министъра на земеделието, проведена на 26.09.2019 г. бяхме обвинени, че с нищо не сме помогнали и то при положение не само, че не бяхме поканени да участваме в борбата с АЧС, но дори ни и беше забранено.

3. В края на 2019 г. във връзка с многото проблеми, които се проявиха при борбата с АЧС, както и в системата на здравеопазването на животните от МЗХГ беше предприето спешно поредно ремонтиране на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). 

Българският ветеринарен съюз взе много активна позиция при обсъждането и впоследствие при приемането на тези промени в ЗВД.

В първоначалния проект на министерството бяха заложени абсурдни текстове, прехвърлящи вини и отговорности, както и смесване на контролни и изпълнителни функции и предразполагащи към много голям хаос в системата на здравеопазването.

Неоспорим факт е, че вследствие на активната намеса на представителите на БВС, бяха преработени много от предложенията за промени в ЗВД. Има обаче един много съществен момент в процеса на обсъждането на проекта и в последствие при коментиране на приложението на вече приетия ЗИДЗВД.

На една от поредните срещи, от която имаме и аудио запис, състояла са на 18.02.2020 г.в МЗХГ между ръководството на БВС с това на БАБХ и част от МЗХГ, Зам.-министър доц.д-р Янко Иванов си позволи директна заплаха към Главния секретар на БВС с думите: „Имаш остър език внимавай да не ти отрежa главата“, д-р Дойчев: „Ти заплашваш ли ме?, доц.д-р Янко Иванов: „Аз не те заплашвам, просто да ти кажа малко си мери приказките”.

Тези думи не са извадени от общия контекст на разговора, а са по повод многократно зададен въпрос от Главния секретар защо държавата нарушава законите, като изплаща обезщетения на собствениците за нерегистрирани животни

Само заради това поведение на открита заплаха от страна на зам.-министър в нормалните страни се подават оставки. За съжаление това не може да се приеме като инцидент или случайно произнесена реплика, защото е налице един безпрецедентен натиск от страна на отделите в Министерство на земеделието, подчинени на доц. д-р Янко Иванов в продължение на цяла година, проявен чрез масирани проверки, като не беше пропуснат почти никой от активистите на БВС. 

В този случай не е проблем, че се правят проверки, а че те се правят от лица, които нямат такива правомощия и освен това се извършват съвсем целенасочено и тенденциозно. Според ЗВД, органа който е упълномощен за контрол е БАБХ, в случая обаче служители подчинени директно на зам.-министъра с типичното поведение на „шпиц команда” и без никакви правомощия в продължение на месеци извършиха съвсем очевиден натиск с цел заплаха към много ветеринарни лекари, изразяващи открита позиция на несъгласие с водената политика.

4. Политиката, водена от ръководството на БАБХ, е към трайно и умишлено водене към фалит на държавните диагностични лаборатории, които са гръбнака на параклиничната ветеринарна медицина в България. В тази посока е и последната заповед на проф. Паскал Желязков от 06.04.2020 г.

Това се прави с очевидните намерения финансови потоци да бъдат насочвани към частни лаборатории, което би имало непредвидими последици за нормалното функциониране на ветеринарната медицина, особено в ситуации на извънредни кризи от епизоотии, които са факт през последните години.

5. След като в началото на 2020 г. промените в ЗВД станаха факт и за пръв път от няколко години насам БАБХ успя да осигури всички необходими консумативи, а регистрираните ветеринарни лекари започнаха в срок и на време да изпълняват всички заложени в държавната програма мерки, като беше съгласуван и анекс към съществуващия договор между РВЛ и ОДБХ в срок и по изискване на ЗИД ЗВД, неочаквано и напълно непонятно от страна на ръководството на БАБХ се предприема опит за възлагане на мерките по държавната програма на собствените си служители, които са контролния орган, който трябва да контролира регистрираните ветеринарни лекари, като изпълнители.

Това е едно напълно незаконно и брутално действие, демонстративно нарушаващо регламент ЕК702/2014, който регулира прилагането на държавни помощи, самата схема за държавна помощ, приета от УС на Държавен фонд ”Земеделие” (ДФЗ), Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и договорите на регистрираните ветеринарни лекари с техните възложители – собствениците на животни.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българският ветеринарен съюз, категорично смята, че фактите от последните месеци, свързани с политиката в областта на сектор животновъдство и по-конкретно здравеопазването на животните, говорят за фрапираща некомпетентност, безскрупулност и самозабравяне на хора, назначени да определят държавната политика в сектор, свързан не само с икономиката на страната, но най-вече със здравето и сигурността на населението.

Неоспорим факт е, че практикуващите ветеринарни лекари, съвестно и отговорно изпълняват своите задължения по гарантиране на здравето на продуктивните животни и по този начин - сигурна и безопасна храна за нашето население и то в условията на пандемията COVID-19.

Всички са наясно какви рискове поемаме за собственото и на семействата си здраве. Ние работим в момента изцяло с лични финансови средства и сме може би единственото съсловие, което не е поискало компенсация от държавата за това!

На фона на цялата тежка за страната ни ситуация на извънредно положение посочените отговорни лица се държат не само като неадекватни ръководители, но поставят на огромен риск функционирането на възлов сектор на икономиката ни, което категорично би застрашило националната ни сигурност и съществува реална опасност животновъдите в България да останат без ветеринарномедицинско обслужване.

Силно се надяваме на бързи и решителни мерки от Ваша страна!

С уважение:
Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС

По поставените от Българския ветеринарен съюз проблеми Агри.БГ ще потърси гледната точка и на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и на БАБХ.