Фондация „Антикорупционен фонд“ публикува съобщение за нов анекс по договор с мобилен инсинератор, сключен в началото на миналия месец между Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и мобилен инсинератор.

Защо екарисажите и инсинераторите остават на заден план?

От Фонда са открили несъотвествие между капацитета на инсинератора и извършената дейност, както и в мотивите за анекса. Агенцията по храните се позовава на овладяването на болестите чума по дребни преживни животни, Африканска чума по свинете и Инфлуенца А по птиците, макар че, както е известно, труповете на евтаназираните животни не се изгарят в инсинератори, а се загробват.

Ето какво е установил Антикорупционният фонд (АКФ):

 

Дни преди обявяването на извънредното положение в държавата, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) отново е взела решение да плати милиони за изгаряне на животински трупове на фирма със съмнителен капацитет да извърши възложените услуги.

Според анекс към договор от 1 април 2019 г., подписан на 6 март тази година, дружеството „Еко БГ-СЖП“ ООД ще получи още почти 13 млн. лв. Анексът е подписан, след като за изминалите 12 месеца фирмата е усвоила отпуснатите на 01.04.2019 г. 8.76 млн. лв., а за периода март 2018 г. – март 2019 г. е усвоила други над 10.14 млн. лв.

Договорните отношения между БАБХ и „Еко БГ-СЖП“ ООД, както и друга облагодетелствана фирма, „Син кръст 2016“ ООД, са обект на разследване на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) и журналистката Генка Шикерова още от август миналата година. Още тогава авторите на разследването алармираха:

  • за нарушения на Закона за обществените поръчки, свързани най-вече с многократното сключване на анекси и възлагане на допълнителни услуги по обезвреждане на едни и същи фирми без спазване на законовите изисквания, незаконно намаляване на гаранциите на изпълнителите по договорите, както и припокриване на договори, така че фирмите да получават средства по два едновременно действащи договора за едни и същи територии.
  • за невъзможност от страна на двете фирми да обработят количества трупна маса и отпадъци, оправдаващи получените суми по сключените договори от 01.03.2018 г. до момента
  • за сериозни рискове за общественото здраве, животновъдството и околната среда.

Още през август миналата година АКФ подаде сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). От АДФИ информираха, че започва инспекция по подадения сигнал и по искане на Специализирана прокуратура.

Подписаният през март тази година анекс означава, че „Еко БГ-СЖП“ вече е усвоило сумата от 8.76 млн. лв., която е била отпусната за периода до края на 2020 г. Остава отворен въпросът как фирма с една мобилна инсталация с капацитет да изгаря 8 тона отпадъци на денонощие е могла да обработи средно по над 19 тона на денонощие, нужни при непрекъснат цикъл на работа за да се оправдае заплатената от държавата сума по договор от 1-ви април 2019 г.

„Установените несъответствия не са нищо ново“, каза Бойко Станкушев, директор на АКФ. „Очевидно е, че въпреки предприетите от АКФ действия и въпреки кадровите смени в ръководството, БАБХ продължава да прилага същите порочни практики и то спрямо същите облагодетелствани изпълнители.“

„Докато изчаквахме резултатите от обявената проверка на АДФИ, възложена по наш сигнал и по искане на прокуратурата, успяхме да получим и анализираме официални данни за плащания към „Еко БГ-СЖП“ и „Син кръст 2016“ за периода март 2018 г. – май 2019 г.“, каза Бойко Станкушев.

Информацията е получена по съдебен път след отказ на БАБХ да уважи заявление за достъп до публична информация и последвало решение на Административен съд София град.

„Получената по разпореждане на съда информация потвърждава съмненията, изложени в сигнала ни от 2019 г. за истинността на подадените към БАБХ данни и на основанието, на което са заплатени милиони към две частни дружества“, каза Бойко Станкушев. „С тревога отбелязваме, че явно порочната практика продължава и през 2020 г.“

Малко над 20 млн. лв. е платила държавата в периода март 2018 г. – май 2019 г. за изгаряне на животински трупове и отпадъци на двете частни дружества. Според данните предоставени от БАБХ, за договорния период дружествата са декларирали общо 14 368 тона изгорени отпадъци – 5 942 тона от „Еко БГ-СЖП“ и 8 426 тона от „Син кръст 2016“.

За „Еко БГ-СЖП“ пиков е март 2019 г. когато са декларирани за изгорени 659 тона, или средно по близо 33 тона на ден. Съгласно документацията по обществената поръчка, обаче, фирмата разполага с една мобилна инсталация с капацитет от 8 тона на ден.

За „Син кръст 2016“ юни 2018 г. се оказва най-силен период. По документи са изгорени 1 337 тона, или средно по 63.7 тона на ден. Фирмата, със собственици Янка и Борислав Лазарови, разполага само с две инсталации с капацитет общо 16 тона на ден. Според медийни публикации, Борислав Лазаров е бил управител на „Волф-96“, както и на фирмата-концесионер „Новера“ по времето на кризата с боклука на София.

АКФ има сериозни съмнения дали документираните количества животински отпадъци реално са били обработени от двете фирми.

Съмнения са споделили и представители на единствените за България екарисажи за изгаряне на животински трупове и отпадъци във Варна и Шумен.

За периода август 2016 г. – август 2017 г. Екарисаж – Варна ЕООД е обслужвала 13 области в България и е обработвала средно по 400 тона на месец, каза Георги Недев, главен икономист в предприятието, което има капацитет от 60 тона дневно. По време на една от най-големите епидемии от син език в страната, през август и септември 2014 г., фирмата е обслужвала 10 области и е преработвала средно по 600 тона месечно.

Представител на „Брамас 96“ АД каза, че за 2017 г. фирмата е изгаряла средно по 309 тона месечно, обслужвайки 15 области. Капацитетът на предприятието е 122 тона за 24 часа.

Възниква въпросът как съоръжения с многократно по-малък капацитет от този на екарисажите са могли да обработят декларираните количества.

Възниква и въпросът за адекватността на действията на БАБХ по овладяването на болестите чума по дребни преживни животни, Африканска чума по свинете и Инфлуенца А по птиците – именно тези епидемии агенцията е посочила като причини за сключване на анекси към договорите с двете фирми с инсинератори. В същото време, по данни и на БАБХ, на „Еко БГ – СЖП“ и „Син кръст 2006“ не е възлагано обезвреждане на животински трупове и други отпадъци от тези епидемии.

БАБХ твърди, че труповете и отпадъците от епидемии са заравяни в земята, без да аргументира избора на подобен метод за обезвреждане при наличието на сключени договори за обезвреждане за десетки милиони.

АКФ напомня и за изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Закона за околната среда и водите, според които мобилните инсталации за изгаряне на животински отпадъци се регистрират в областните дирекции по безопасност на храните и се вписват в национален регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане.

Считано от февруари 2018 г. този регистър следва да е електронен и публичен, общодостъпен на сайта на БАБХ. Подобни инсталации подлежат на контрол по редица параметри с цел да се контролират вредни емисии и да се минимизира риска от замърсяване на подпочвените води, почвите и атмосферния въздух.

Агри.БГ изпрати запитване до БАБХ с предложение за коментар на несъответствията, посочени от Антикорупционния фонд.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

По сигнал за корупция: Антимафиоти претърсват Агенцията по храните в Бургас

Протест измести терена за загробване на прасетата в Караманово

По чумаво време: БАБХ обяви експресни обществени поръчки за загробване на прасета