Продължават теренните проверки по кръстосано съответствие за Кампания 2021, които поднасят изненади на някои животновъди. Те определят като безумие например изискването за торохранилище при пасищно отглеждане на животни.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Сред тях е Пламен Якимов от Ловешко, който за първа година кандидатства по направление „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност“ по мярка 10 „Агроекология и климат“.

„При регистриран животновъден обект - пасище за целогодишно пасищно отглеждане служителите на „Растителна защита“ ми изискват торова площадка. Безумие е да очакваш от животни, които не се затварят в обор, да им се събират изпражненията“, коментира Якимов. 

От ДФЗ му обясняват, че попада в нитратно уязвима зона. Нитратно уязвимите зони в България са до 300 м надморска височина. Неговият обект е под наклон и част от него е над 300 м, а друга част – под 300 м. Животновъдът е категоричен, че правилата трябва да се изчистят и все още не знае дали ще бъде санкциониран.

Стопани: На животни, които са целогодишно на пасище, няма как да им събираме тор по поляните.

Последните промени в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти бяха направени през месец април 2020 г. Съгласно тях е позволено да има пасищно отглеждани животни в животновъден обект - пасище. 

„Наредбата е променена, но държавните служители продължават да си търсят торовите площадки и да пишат на контролния лист, че нямаме такива. Оправдават се с Нитратната директива. Това е недомислица, останала от някоя стара наредба, която трябва да бъде изчистена“, призовават Якимов и негови колеги, които имат същия проблем.