Искане за индивидуален de minimis заради сушата е внесъл Националният съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) в Министерството на земеделието. Това стана ясно на общото годишно събрание на съюза, което се проведе на 30 септември в София.

Мнение: Поземленият данък ще подпомогне поливното земеделие у нас

По думите на Явор Гечев, който бе преизбран за председател на НСЗКБ, има кооперации, които нямат пари да засеят и не могат да платят рентите. Липсата на дъжд, особено в Източна България, доведе не само до ниски добиви тази година, но и затруднява есенната сеитба. 

Според него извънредното подпомагане по кризисната мярка COVID-19 не е било оправдано, тъй като секторът страда не толкова от пандемията, колкото от сушата и затова е нужна държавна подкрепа в тази посока.

На срещата отново бе повдигнат въпросът за нуждата от цялостен нов закон за земеделските кооперации, който да включва и различните форми на коопериране. Това е изключително важно при напояването, където остава проблемът с остарялата инфраструктура, където въобще я има, както и с незаконните съоръжения за напояване на полето.

Кооперациите настояват и за нов закон за поземлените отношения, който да гарантира тяхното бъдеще. Дискутирани бяха проблемите в сектора, като окрупняването на земеделската земя и белите петна.

Председателят на НСЗКБ, в който членуват над 450 кооперации с общо около 5,4 млн. дка обработваема земя, запозна участниците в срещата и с работата по Стратегическия план на новата ОСП. Обсъдени бяха предизвикателствата пред сектора във връзка със зелените цели и разписването на съответните мерки за въздействие.