Множество са проблемите при контрола на биологичните оператори. Това констатираха от Сдружението на контролиращите лица за биологично производство (СКЛБП) на Националната биологична конференция, част от АГРА 2023 в Пловдив.

ГласувайтеОчаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

Един от основните моменти, които притеснява не само фермерите, но и контролиращите лица, е увеличаваща се административна тежест, заедно с множеството неясноти.

Като други основни проблеми, контролиращите лица отчетоха:
- интеграцията и извличането на данни от и към био регистъра;
- липсата на обратна връзка към контролиращите лица;
- недостатъчните познания за изискванията за биологично производство;

както и
- недостатъчното познаване на системата за контрол.

Относно административната тежест, според членовете на СКЛБП, тя “измества фокуса от контрола върху събирането и отчитането на информация”.

Друга новост е, че биопроизводителите вече ще доказват реализация на продукцията. Само че никой още не знае точно по какъв начин ще се случва това. Някои производители дори предложиха контролиращите лица да следят затова.

“Ръчното въвеждане на голям обем от данни също е голяма административна тежест. Наред с това бавните и тежки процедури за редакция на данните и ръчното ежегодно актуализиране на вече въведените данни, също много затруднява целия процес”, коментираха от сдружението.

За справянето с цялата тази административна тежест от сдружението предложиха да се осъществи връзка между биорегистъра с ВетИС, както и връзка между биорегистъра с ИСАК, както и с други информационни системи. Според СКЛБП по този начин ще се облекчи значително процедурата по редакция на данните на операторите.

Невъзможността за импортиране на данни от информационните системи на земеделското министерство и Фонд “Земеделие” също стои на дневен ред.

Според контролиращите лица липсва обратна връзка към тях.

Агенцията по храните не уведомява контролиращите лица при злоупотреби с термини за биологично производство. По същия начин ДФЗ не ни уведомява при установени пропуски или несъответствия, които биха могли да компрометират метода на биологично производство”, обясниха представители на контролиращите лица и апелираха за промяна.

Иначе основните грешки, свързани с биологичните оператори са пропуски при воденето на документация, неспазване на предвидените срокове, липса на потвърждение на данни и все още ниска компетентност на някои оператори, консултанти, агрономи и ветеринарни лекари.

От СКЛБП обаче са убедени, че това може да се промени чрез воденето на електронни регистри и обмен на знания и опит между операторите. Те предложиха и създаване на наръчник за биологичното производство, провеждане на обучения и по-задълбочена работа с консултанти.