Фермерите в Германия получават само 32 цента за литър мляко. Тази цена покрива ли разходите им? Със сигурност не, смятат повечето животновъди.

Животни ще се следят с умни ушни марки за милиони левове

Д-р Олаф Зинке прави анализ на цената на млякото и рентабилността на фермите в Германия, които до голяма степен припокриват проблемите си с тези на българските животновъди. Ето и неговите изводи.

Фермерите, които трябва да изкарват прехраната си чрез продажба на мляко, се борят за своето оцеляване. И то не само тази година. Това се дължи, от една страна, на относително ниските цени на млякото в дългосрочен план - но от друга страна и на високите производствени и инвестиционни разходи.

 

© Olaf Zinke

 

Ако се следват изчисленията на Службата за земеделие и социология в Германия (BAL) при изчисляване на разходите, резултатите не се различават твърде от твърдения на фермерите и мнението на земеделската камара в страната. А именно - при пълно изчисляване на разходите само няколко млекопроизводители в Германия могат да покрия всичките си разходи и да са на плюс от произведеното и продадено мляко.

През повечето години се вижда, че секторът не получава адекватна подкрепа.

И нещо друго е забележимо: производствените разходи се различават значително между регионите и федералните провинции, както и между висшата икономическа група и икономически по-малко успешните компании.

Пълните разходи са средно над 40 цента

Още един факт - огромният натиск върху разходите също е подхранвал смъртните случаи в млечните ферми сред млекопроизводителите. В края на 2019 г. броят на германските млекопроизводители за първи път е спаднал под 60 000. Това означава, че само през последните 5 години се наблюдава спад в млечните ферми с около 13 000 или около една пета!

 

© Olaf Zinke

Ако погледнете разходите и приходите, става ясно защо е така. Според изчисленията на BAL, общите разходи за специализирано производство на мляко в Германия - включително разходите за заплати и минус субсидиите - са между 41 и 45 цента на кг мляко през последните 10 години.

Земеделските камари - например в Долна Саксония - също стигат до сравнително изчисление за средната стойност на рентабилност при цялостни разходи от около 43 цента на кг мляко, като това стойностите без разходи за труд, амортизация и лихва - се изчисляват на около 30 цента.

Съдът връща старо правило за имитиращите продукти

По принцип цялостните разходи не се покриват (никога)

От данни на BAL стана ясно, че за по-голямата част от млекопроизводителите е било възможно да покрият преките си разходи само през последните 10 години. Цените на млякото скочиха през последните 13 години. Но само три пъти и то до 40 цента през 2008, 2014 и 2018 г. В същото време обаче цените на млякото паднаха през същия период два пъти доста под цената от 25 цента - а именно през 2009 и 2016 г. В този период много производители обявиха фалит.

Средно през последните 13 години германските млекопроизводители са получавали почти 33 цента на кг мляко. През последните три години беше малко повече - 34,5 цента, но тези цени са далеч от общите производствени разходи. Ако фермер иска да си поеме пълни разходи от почти 43 цента за същия период, те никога не могат да бъдат покрити с пазарните цени.

Ако приемем, че преките разходи са с около 10 до 13 цента по-ниски, цените на млякото са достатъчни, за да ги покрият. Всички други разходи трябва да бъдат покрити по различен начин. 
Настоящо онлайн проучване на Agrarheute, е което са включени около 3700 читатели и производители на млечни продукти досега показва, че около 70 процента от анкетираните се нуждаят от цена на млякото над 40 цента, за да покрият разходите си. В крайна сметка едва 9 процента могат да се справят с по-малко от 32 цента.

Какво следва - в Германия и на световния пазар?

Но какво следва при бъдещите цени на млякото? В настоящата си базова прогноза институтът Thünen предполага, че цените на млякото в Германия ще се повишат до около 37 цента до 2030 г. Дори това да се случи, тези цифри не покриват разходите на фермерите, които вероятно докато цената се вдигне, те ще са се увеличили многобройно. Но е факт, че се върви в правилната посока.

Причината за увеличението на цените е световният пазар - включително Китай - който купува и съответно консумира все повече мляко и млечни продукти. Въпреки че в световен мащаб се произвежда повече мляко (напр. В Индия), глобалното търсене нараства още по-бързо.

Проблемът със световния пазар обаче е, че цените ще продължат да варират много по различни причини. Това продължава да причинява резки колебания на цените в Европа и Германия - които иначе са известни само при пазара на зърното.

Институтът Thünen предвижда, че цените на млякото на световния пазар, изчислени въз основа на цените на продуктите, се покачват през следващите няколко години. В крайна сметка глобалните цени все още са малко по-ниски от тези в Германия. Причината за тази разлика е, че някои големи страни-производители и износители - като Нова Зеландия и Австралия - произвеждат млякото си по-евтино от европейците.

Разбира се, това също потиска средната стойност на суровото мляко чрез експортни цени - очаква се те да бъдат малко под 36 цента на кг през 2030 г.