Върховният административен съд (ВАС) отмени изискването имитиращите продукти да се продават предварително опаковани от производителя. Решението е взето от 3-членен състав и може да се обжалва пред 5-членен до 14 дни, съобщава Капитал.

Проектонаредба: 80% сурово мляко в млечните продукти

Това задължение беше наложено с промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти от 2018 г. Тя забранява използването на думата „млечен“ за имитиращи продукти, налага изисквания за етикирането им с достатъчно голям и ясен шрифт и продажбата им на определени места в магазините. 

Жалбата е подадена от 7 търговски дружества, които на този етап успяват да спечелят делото. Според съда проблемът е в това, че не е спазена процедурата държавата да поиска нотификация от Европейската комисия. Предварителното опаковане се определя като техническия регламент, за който администрацията не е получила официално одобрение и съответно това прави разпоредбата незаконокосъобразна.

Бурни реакции от страна на млекопреработватели породи и Проект на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти на Министерството на земеделието. Тя предвижда при производството на млечни продукти да се използват сурово мляко не по-малко от 80 % от вложените суровини и до 20 % добавено възстановено сухо мляко, концентрирано мляко, млечен протеин. Общественото й обсъждане беше до 19 октомври.