Министерството на земеделието е посветило цяла секция на своя сайт на Националния план за възстановяване и устойчивост, за който България говори вече две седмици. Там, наред с всички документи по темата може да откриете и двата проекта по предложение на ресорното министерство.

Достатъчни ли са 1 млрд. лв. за "ремонт" на земеделието?

Първият проект е за дигитално земеделие, а вторият – за подобряване на хидромелиорацията. Какво точно се крие зад тях обаче, нека видим.

Проект 1: Е-земеделие (300 млн. лв.)

Тук се включват две основни дейности – изграждане на електронна информационна система и дигитализация на земеделските стопанства. Заложеният ресурс е 300 млн. лв., от които само ваучерите ще бъдат за внушителните 276 млн. лв.

Електронна информационна система (24 млн. лв.)

•    Проследяване на употребата на препарати за растителна защита и торове чрез дигитални дневници за тяхната употреба;
•    Контрол на употребата на антимикробни ветеринарномедицински препарати;
•    Проследяване на хранителни продукти „От Фермата до трапезата“;
•    Онлайн обучение
•    Мрежа за комуникация от полеви и водни сензори;
•    Стандартизирани интерфейси за комуникация и обмен на данни.

Дигитализация на земеделските стопанства чрез ваучери (276 млн. лв.)

•    За внедряване на системи за прецизно земеделие;
•    За осигуряване на умни ушни марки за проследяване на животните.

Проект 2: Подобряване и модернизация на хидромелиорацията (848 млн. лв.)

Тук се предвижда реконструкция, възстановяване и модернизация на следните обекти:

Хидромелиоративната инфраструктура – 165 броя:

•    Напоителни канали – 104 броя;
•    Напоителни полета – 10 броя;
•    Деривации – 5 броя;
•    Помпени станции – 28 броя;
•    Напорни тръбопроводи – 4 броя;
•    Изравнители – 2 броя;
•    Водохващания – 8 броя;
•    Язовири – 4 броя.

Отводняване – 102 броя:

•    Отводнителни помпени станции – 56 броя;
•    Отводнителни системи, отводнителни канали и предпазни диги – 46 броя.

Какво предстои оттук нататък? До края на тази седмица поканените за обсъждане браншови представители трябва да представят своите становища по двете предложения на земеделското министерство. Първият проект на целия Национален план трябва да се изпрати до ЕК през декември, а крайният срок за одобрение е два месеца.