Всички очакват спешна финансова подкрепа от държавата в настоящата криза. Обещанията от Министерството на земеделието бяха обвързани с приемането на бюджета за тази година, но стана ясно, че той ще влезе в сила от първи април.

Как и още по-важно - кога, ще могат да бъдат пуснати държавните помощи към секторите в земеделието?

Гласувайте: Съгласни ли сте с рязкото вдигане на осигурителния праг?

Още през есента се знаеше, че зимата ще е трудна заради постоянно нарастващите цени на енергоизточниците, фуражите и суровините, нужни за производство. Бяха отпуснати 72 млн. лв. допълнително финансиране за бюджета на агроминистерството за държавни помощи, но това сякаш не реши проблемите на фермерите. След като бе сформирано редовно правителство, исканията се прехвърлиха към него. 

Животновъди и растениевъди в поредица от срещи изложиха най-наболелите си проблеми и поискаха съответно държавно финансиране. Оранжерийните производители дори заявиха, че масово не са заложили следваща продукция заради цените на газа.

Ръководството на министерството подходи с разбиране и обеща в спешен порядък, веднага след приемане на Бюджет 2022, да бъдат отпуснати спасителни държавни средства. В свое телевизионно участие зам.-министър Стефан Бурджев заяви, че помощта ще дойде „много преди март месец”. 

И всички стиснаха зъби уж до края на месец януари да чакат бюджета. 

Стана ясно обаче, че когато и да бъде гласуван, бюджетът ще влезе в сила чак от първи април, което веднага породи логичния въпрос: 

Значи ли това, че помощите ще бъдат отпуснати след тази дата? За много от фермерите това ще е фатално късно. Ако пък пари има и по сегашния, какво чакаме още?

На запитване от Агри.БГ от министерството отговориха: „Процедурата за извършването на разходи и предоставяне на трансфери в случаите, когато държавния бюджет не е приет до началото на бюджетната година, е разписана в чл. 87 от Закона за публичните финанси”.

В него се казва, че при такава ситуация „приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения”, като всичко това се съобразява с ред условия.

Дотук разбираме, че всъщност не е проблем да бъдат отпуснати обещаните държавни помощи, може би не е било проблем и преди да стане ясно, че Бюджет 2022 ще е актуален чак от април, още повече, че говорим за наистина спешни средства. Отново питаме - Кога?

МЗм: Предвидените помощи за земеделските стопани със средства от националния бюджет  могат да бъдат изплатени след вземане на решение на Управителния съвет на ДФЗ и отпускане на лимити за плащания съгласно указанията на министъра на финансите - ДР № 1 от 19.01.2022 г., издадени на основание чл. 101, ал. 1 във връзка с чл. 87 от Закона за публичните финанси.

Този път разбираме, че сега пък чакаме решение на УС на ДФЗ. Дано наистина чакането скоро приключи и поне се даде някаква яснота на фермерите, защото половината от зимата вече мина, а не всички при това положение ще могат да дочакат пролетта.