Земеделските стопани могат да заявят калибриране на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита на място в стопанствата си. Това съобщиха от земеделското ведомство.

Новината е добра за фермерите, тъй като съвсем наскоро, както и Агри.БГ писа, стопаните се сблъскаха с поредната новост. Всъщност става дума за една Наредба от 2016 г., която обаче „влиза в употреба” чак 2021 година, а проверяваните фермери научават чак сега за изискванията.

Ето и как се случи всичко - по време на проверките за предварителна условност, някой фермери сега разбраха за изискване, въведено преди години - за калибриране и периодичен контрол на пръскачките. 

Най-общо изискванията и реда за извършване на периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ) са посочени в Наредба № 5 от 3 февруари 2016 г. на МЗХ.  

Според документа собствениците на оборудването трябва да се свържат с териториалните звена на главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ - Център за изпитване и сертифициране в Русе или в  Пловдив и да заявят извършване на проверка, като попълнят заявка. 

След изготвяне на график, на място в стопанствата се изпраща екип, който разполага с мобилни станции, напълно оборудвани с необходимите измервателни средства за проверка на изправността и безопасността на ОППРЗ. Времетраенето за проверка на всяка машина е в интервал от 90 до 120 минути. 

При успешно преминала проверка на собствениците се предоставят удостоверение и стикер за преминала проверка за техническа изправност, по отношение на здравето на оператора и защита на културите и околната среда. 

Съгласно Наредба №5 периодичните проверки на ново оборудване за прилагане на продукти за растителна защита се извършват до 5 години след купуването му. След 2020 г. е въведено изискване оборудването да се проверява на всеки 3 години.