Притеснени ли са пчеларите от амбициите на Европа за по-зелена Обща селскостопанска политика? И какво значи справедливо подпомагане според тях. Въпросите в пчеларството обсъдихме с Динко Динев и Сребрин Илиев по време на поредния уебинар на Агри.БГ, част от кампанията “ОСП работи за нас: Гледай напред”.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

"Не мисля, че трябва да ни притесняват, дори напротив. Именно тези площи дават разнообразна паша на пчелите особено по отношение на полена. За съжаление, в много равнинни райони те отсъстват. Отдавна са изорани, дори такива реки, долове, канавки са изравнени с останалата земя", обясни Динко Динев, пчелар от Новозагорско.

Това коментира младият пчелар Динко Динев, който стопанисва около 250 кошера в Новозагорско. 

"Тези амбициозни планове на Европа въобще не ни притесняват нас - пчеларите, дори напротив, те са в наша полза. Но не знам дали ще могат да се осъществят в такива селищни райони, както при нас, където земята се поддържа черна угар, без никаква зеленинка, а пък земеделците, които остават стърнището да обгори и не правят механична обработка и евентуално химична преди следващата сеитба, тези земеделци получават еднакво подпомагане по СЕПП. И едните и другите осъществяват зелени плащания", каза още Динев.

Новото в следващия програмен период на ОСП обаче е, че вече няма да е нужно площите да се оставят под угар. При новите доброволни екологични стандарти и по екосхемите, площите под угар няма да се признават, те ще бъдат заменени с покривни култури.

Друга новост през програмния период след 2022 г. е, че пчеларите ще могат да се възползват от ново направление по мярка 10 Агроекология и климат. Направлението “Опазване на пчелни семейства” ще включва две поддейности: засилване на екологичния потенциал на опрашване в зони Натура 2000. Втората е опазване на пчелни семейства в планински райони и в зони извън тях. Оказва се обаче, че по Първи стълб пчеларите трудно ще получат подпомагане.

"Пчеларите в момента са недопустими по Първи стълб, който е осигуряване на добри доходи. Говорим единствено за самостоятелни пчелари. Изведнъж някой измисли, че пчеларите в България ще бъдат подпомагани само по Втори стълб. Добре, пчеларите не се ли нуждаят от допълнително подпомагане на доходите?", сподели Сребрин Илиев.

Все още страната ни не е изпратила Стратегическия ни план към Брюксел, затова и могат да се правят корекции. Ще има ли обаче адекватно подпомагане и за пчеларите в новата ОСП предстои да разберем. В момента настроението на бранша обаче не е положително. Затова всичко остава в ръцете на държавата.


Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg