Готов е индикативният график за предстоящите оторизации по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2021 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Посевните норми са решаващи за късните ноемврийски сеитби 

Ето кога земеделските стопани могат да очакват постъпления по сметките си до края на тази година.

Вижте индикативния график за директни плащания тук!

Той е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите оторизации към тях.  

Първото плащане за Кампания 2021 г. е насочено към животновъдите. В периода от 20 до 31 октомври те ще получат първи транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1). 

От 1 до 10 ноември ще бъдат преведени средствата от първи транш по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

На последното си заседание Управителният съвет на ДФЗ утвърди близо 34 млн. лв. за първи транш по двете преходни помощи. От тях над 18,9 млн. лв. са разпределени за говеда, а 14,9 млн. лв. за овце-майки и кози-майки.

В началото на декември ще започнат плащанията за обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“. Оторизациите по схемите и мерките, при които са налице животни, заявени по биологичен начин или в преход към биологично производство, ще бъдат извършени след приключване на всички необходими проверки за биологичното състояние на стопанствата.