Свикнали да получават повече обещания отколкото реални действия в срок, българските производители до последно не смеят да се надяват, че извънредната помощ заради войната в Украйна ще им бъде изплатена навреме.

Търсят решение на проблема с пасищата в най-кратък срок

Първият лъч надежда дойде на 27 септември, когато свиневъди, птицевъди, лозаро-винари и оранжерийни производители получиха заделените за техните сектори 62 млн. лв. По план на 28 септември започва изплащането на втората, най-голяма извънредна помощ от 426 млн. лв.

Макар и още не получили полагащата им се сума, животновъди вече са я разпределили по предназначение. Тяхното най-голямо и належащо перо в момента е изхранването на животните, сочат отговорите в тематичната анкета на Агри.БГ.

За какво ще похарчи парите от извънредната помощ един животновъд?

На въпроса за какво ще похарчите парите от извънредната помощ, повече от половината (54%) от над 325 гласували са отговорили, че ще ги вложат в купуване на фуражи за животните. Голяма част от тях вече са запазили нужните им количества, като сега ще се издължат на търговците и колегите си напълно.

На второ място по важност за стопаните е да си покрият кредитите и задълженията към банките (28% от отговорите). Сега е моментът за изплащане на сезонните вноски за стокови кредити, лизинги, финансови кредити. Лихвите също вървят устойчиво нагоре.

Еднакъв е броят на стопаните (по 3%), които планират да използват парите за инвестиции, като модернизират стопанството, обновят автопарка, увеличат стадото или платят режийните си разходи.

За съжаление, за третата извънредна помощ, която представлява 5% от бюджета на ПРСР, или около 66 млн. лв. все още не се знае много. По първоначална информация с половината от бюджета ще бъдат подпомогнати преработвателите, а другата ще бъде разпределена по нов механизъм, като ще има доплащане за сектори, претърпели най-големи загуби заради войната.

Съвсем скоро започват първите директни плащания за Кампания 2022, въпреки че ДФЗ още не са публикували своя индикативен график. Остава и надеждата, че част от тях ще бъдат изтеглени напред във времето.

На едно от последните заседания на Комисията по земеделие беше изнесена информация, че заради риска да не достигнем необходимите нива на разплащане по ПРСР към 31 декември, до края на годината ще бъдат изплатени 18 млн. евро по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000”, а по мярка 14 „Хуманно отношение към животните” – 3 млн. евро.