Редица аномалии при разпределението на пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд бяха обсъдени на работна среща със заместник-министъра на земеделието доц. Крум Неделков и десетки животновъди от Южна България. Домакин на срещата бе Тракийският университет в Стара Загора. 

Закон за браншовите организации ... to be continued


Животновъдите дадоха конкретни предложения за преодоляване на тези проблеми, сред които предимство при разпределението на пасища да имат местните животновъди. От сектора искат да се използват данни за геолокация на животновъдния обект от Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 


За да се избегне субективизмът, стопаните настояват представители на браншовите организации от животновъдния сектор да участват в комисиите по разпределение на пасищата. Заместник-министър Неделков коментира, че ще се търси решение във възможно най-кратък период, като всички промени ще бъдат консултирани предварително с браншовите организации от сектор „Животновъдство“.

Агри.БГ също повдигна темата преди дни. В наша анкета на въпроса "Нужна ли е промяна в ЗСПЗЗ в частта му за разпределянето и отдаването на пасища, мери и ливади" 53,6% от всички 194 гласували към момента са посочили, че пасищата трябва да се отдават само на реалните животновъди.

46,4% смятат, че трябва да се въведе условие за предимство на животновъдите, регистрирани по местонахождение на имотите. Други 25 на сто считат, че трябва да спре практиката пасища, мери и ливади да се дават за ползване избирателно. Близо 16% от всички отговорили отчитат, че самата нормативна уредба предполага измама. 

7,2% са на другия полюс. Те смятат, че животновъд, който е ползвал дадени пасища, трябва да продължи да ги ползва. А едва 2,6% считат, че законът няма нужда от промяна.

Някои стопани споделиха и конкретни казуси, свързани със закона.

"Има пасища наети от хора, които въобще не ги познаваме и нямат никакви пасищни животни, които да пасат на тези терени, наети от тях. А наши животни пасат по тях с години. Питаме кои са собственици, а от общината не казват. Трябва да има във всяко населено землище списък със животновъдите по брой животни, изложени на публично място, за да се контролираме самостоятелно и ако има нарушения или измами, да сигнализираме за тях. Отделно има животновъди с много малък брой животни, а пък притежават десет пъти повече терени от необходимото. А реалните нямаме какво да наемем", посочва фермер в отворения отговор към анкетата ни.

Друг наш читател пък предлага пасищата, мерите и ливадите да се дават според животинските единици.

Не закъсняха и първите коментари след срещата. В социалните мрежи Тони Кичуков коментира:

"Чудесна новина! Може би е време и да се предложи промяна в законодателството за криминализирането на деяния като разрушаването и повреждането на ограждения, късане на електропастир и повреждането/кражбата на енергизатори, прокарване на нерегламентирани пътища през чужди пасища, както и нарушаване на наредбите за биосигурност в чужди обекти. От подобен вид проблеми страдат наематели/собственици в цялата страна. При нарушаване на гореспоменатите правила, никой не носи отговорност, а това води и до неспазването им, и проблеми плюс финансови загуби за собственици/ наематели".