От години Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) настоява за справедливо разпределение на пасищата и то само към реалните животновъди. 

Предстоящи приеми, или как се движи изпълнението на ПРСР?

Възможно ли е това да се случи и какво е нужно? Темата беше повдигната в земеделското министерство на среща с три животновъдни асоциации - НОКА, Обединени български животновъди (ОБЖ) и Национална асоциация на местните породи овце.

На първо място е нужна промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в частта му за отдаването на пасища. Оказва се обаче, че при дебата асоциациите не са постигнали единодушие затова трябва ли да се променя закона или не. А от земеделското министерство са категорични, че не могат да заемат страна. 

Какъв е казусът?

Според действащата нормативна уредба, ако животновъд желае да наеме пасища от ДПФ, които се намират в същото землище, където е регистриран, трябва да измине целия процедурен път, заложен в чл. 37и - цели 12 алинеи.

Ако обаче имотите, посочени в горните алинеи, не са подходящи за пашуване и подпомагане, животновъдът следва да участва на търг по чл. 37и, ал.13. И тук той губи всички предимства.

Според животновъдите самата нормативна уредба предполага измама.
В чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ се казва, че останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете за земите от ДПФ се провеждат от ОДЗ, а за земите от ОПФ - от кмета на общината. Договорите се сключват за една стопанска година.  

В закона обаче липсва условие за предимство на животновъдите, регистрирани по местонахождение на имотите. Така на практика търговете се печелят от животновъди с обекти, регистрирани в друго населено място, в друга община или в друга област. А животновъдите, регистрирани на територията на земите, остават без пасища.

Какво казват от бранша?

Според НОКА масова практика у нас е пасища, мери и ливади да се отдават за ползване не в съответните землища, в които са регистрирани животновъдните обекти, а далеч от фермите дори и в други населени места.


“Ако от министерството ходеха по регионите и слушаха фермите, щяха да знаят, че те масово са ощетени. Масово се наемат пасища в един регион и за реалните земеделци такива просто не остават. Има фермери в страната, които от 100 единици вземат 100, но има такива, които не могат да вземат и 3 единици.

Това води до невъзможност да се ползват по предназначение и лишава правоимащите от правното им основание. Все още значителна част от пасищата, мерите и ливадите са предоставени на външни лица, които не отглеждат животни. 

Още по-фрапиращо е, че например моите животни пасат на пасище, за което някой друг взема субсидия. Това е крайно погрешна и пагубна за българското животновъдство практика, която трябва да се преустанови”, коментира пред Агри.БГ Симеон Караколев, председател на НОКА.

От асоциацията са предложили да се направи подписка само от реални животновъди, които да изкажат мнението си затова трябва ли да има масова поправка в закона или не.

“Не може от министерството да казват, че не могат да вземат страна и че няма единодушие, когато е намесен корпоративен интерес. Няма единомислие, няма и да има. ОБЖ беше с представител Юлия Коюнджийска, която не иска промяна в закона. Нека да се каже, че национален приоритет е да има балансирано разпределение на пасищата. И тогава да се погледне и анализират проблемите в ЗСПЗЗ.

Във връзка с материала, който публикувахте за г-жа Коюнджийска и субсидиите, които получава, излиза, че тя има поне между 5000 и 7000 дка пасища. Как да иска отпадане на подобно нещо?! Нормално е да иска да няма промяна и да е за запазване на статуквото”, добави Караколев.

Друга масова практика, според НОКА, е пасищата, мерите и ливадите да се дават за ползване избирателно.

“Често виждаме как на едни стопани се дават само чисти пасища, а на други - такива, които са извън слой. По този начин след няколко години вторите стопани губят какъвто и да е интерес за наемане на пасища от ОПФ и ДПФ, въпреки че пашуват върху пасищата, които вече са разпределени на друг”, добави Караколев.

Темата е отново в развитие

В петък, 23 септември, в 14 часа животновъди ще се срещнат със зам.-министър Крум Неделков в Тракийски университет в Стара Загора. Предстои среща и в Северна България. 

Агри.БГ също дава право на вас - фермерите да изразите своето мнение по темата. Гласувайте в анкетата ни или пишете в коментар трябва ли според вас промяна в ЗСПЗЗ в частта му за даването под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния (ДПФ) и общинския поземлен фонд (ОПФ) на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни? Ще се радваме да разберем мнението ви!