Производството на земеделска продукция поскъпна сериозно през 2022 г. Анализ, публикуван от специализираното германско издание Agrarheute, показва какви субсидии ще получават фермерите в Германия през новата година. Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) до голяма степен променя директните плащания, които германските фермери получават. Размерите на субсидиите по Първи стълб вече са уеднаквени на национално ниво, показва анализът.

Януари и важните дати, които да запомните

Т. нар. основно подпомагане на доходите заменя основната премия и премията за озеленяване в Германия. Прогнозната базова подкрепа за 2023 г. е около 156 евро/ха, според оценки на Министерството на земеделието, околната среда и опазването на климата (MLUK) на Бранденбург.

Преразпределителната субсидия беше запазена в новата ОСП. От 2023 г. германските фермери получават преразпределително плащане за първите 40 хектара в размер на 69 евро, а за следващите 41-60 хектара - по 41 евро/ха.

Тази година субсидията за млади фермери в Германия се изплаща до максимален таван от 120 хектара. Таванът е увеличен от 90 хектара, както беше през предходната финансова година. Субсидията на хектар за млади фермери е 116 евро.

В Германия субсидиите в животновъдния сектор възлизат на 35 евро/глава животно за овце и кози. Кравевъдите ще разчитат на 78 евро на глава.

Наредбите за климата и околната среда по Първи стълб са доброволни и се прилагат за една година в Германия. Екосхемите са единни на национално ниво. В зависимост от мярката са възможни много различни изплащания. Например, за норма до 1% над задължителната норма от 4% се получават общо 1300 евро на ха. За до 2% - още 500 евро на ха, а до 3% - още 300 евро на ха. Отпускат се средства и за залесяване на агролесовъдни зони, разнообразие от овощни видове и др.ВИЖТЕ ОЩЕ:

Стопани: Проверки на място узаконяват престъпленията на колеги

Какъв достъп ще имат производителите и организациите до училищните схеми?

2023 г.: Чака се подпомагане и за пчелари