Фондът изпрати 2022 г. с директни плащания до последния ден. Последно по сметките беше преведен остатъкът от най-голямата извънредна помощ заради войната в Украйна, а два дни по-рано стопаните получиха и парите по подмярка 22.1 с бюджет от ПРСР. 

ВАЖНО за потребителите на СЕУ и ИСАК

Предстои публикуване на индикативния график с останалите плащания за Кампания 2022 до 30 юни. А дотогава нека видим с какво ще започне годината и кои са важните срокове за подаване на заявления и кандидатстване по мерки от ПРСР през месец януари.

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

 

Заради профилактика на СЕУ и ИСАК бе усължен срокът за доказване на реализация. Кандидатите за подпомагане, които не са подали документи до края на 2022 г., могат да го направят от 9 до 17 януари. Специално за производителите на картофи, лук и чесън  срокът е в периода от 9 януари до 8 февруари. 

De minimis за говеждо месо

 

До 20 януари говедовъдите кандидатстват за помощ по de minimis, с която да покрият разходите за клане, транспорт и административни документи. Животните трябва да бъдат заклани в периода 1 октомври 2021 - 30 септември 2022 г. Размерът на подпомагането е до 180 лв. на заклано говедо, а общият бюджет е 1,4 млн. лв.

Разсрочване на кредити на животновъди

 

До 31 януари животновъди, взели кредит от ДФЗ през периода 2008-2012 г., могат да кандидатстват за разсрочването им. От тази възможност могат да се възползват кредитополучатели с отсрочени кредити до 25 ноември 2022 г.

Подмярка 6.1 за млади стопани

 

До 31 януари 2023 г. бе удължен приемът по подмярка 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Бюджетът е в размер на близо 30 млн. лв., като около 49 хил. лв. е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер до 40 години.

Данъчна кампания 2023

 

По традиция в началото на годината стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на НАП. Миналата година това се случи на 10 януари. Отделно лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни.