Колко рента ще получат собствениците на земя? Този въпрос винаги стои на дневен ред, особено в края на една стопанска година. И по традиция вдига градуса на напрежението, а страстите и полемиките стават все по-ожесточени от първата жътва до падането на снега. 

В Добруджа – регионът с най-много обработваеми площи от 3 700 000 дка, ножът опира до кокал през последните години. 

Основният препъни-камък в отношенията между собственици и арендатори винаги е един – „Защо рентите са толкова ниски?“. Това е независимо от фактите, че понякога надхвърлят 200 лв./дка ил пък, че Добруджа е първенец по размер на ренти през последните не години, а десетилетия. Цифрите са красноречиви – през 2022 г. в Добричка област са изплатени средно по 125 лв./дка. Това е с 98% повече в сравнение със средната рента за страната, която е била 63 лв./дка, посочват официалните данни на НСИ. 

През настоящата стопанска година стана ясно, че сумите ще бъдат редуцирани най-малко наполовина. Причините многократно са обсъждани, дискутирани и писани – суша, ниски добиви, непродадено зърно, високи разходи за производство. 

Земеделските кооперации в Добричка област вече започнаха авансово изплащането на първите суми от 30-50 лв./дка. След реализация на реколтата и изпразване на складовете цифрите ще се увеличат, но с колко – още никой не може да каже. Масово обаче изчисленията показват, че едва ли ще се стигне до ренти над 60 лв./дка. „Как да стане, когато зърното е по складовете, а търговията никаква я няма?“, питат самите земеделски производители. 

Рентата е изражение на цялостния резултат от производството в едно стопанство.

Ниските добиви са резултат на сушата, но липсата на търговия и непродаденото зърно – резултат на политическите решения в Европа, категорични са стопаните.

От всичко това потърпевши са всички по веригата – от собствениците на земя, които чакат наем за земята си до самите преки производители, които инвестират големи суми в земята под формата на зърно, препарати, техника и т.н. 

Факт е, че ренти ще има. Факт е, че всеки производител ще направи и невъзможното да се разплати, както стана в сухата 2020 г. Те не крият, че и сега ще се прибегне до кредити, за да се изчистят сметките. 

Големият въпрос е какви пари ще останат за новата стопанска година, която вече започна и която изисква нови инвестиции? А колкото повече се даде на земята, толкова повече и тя ще даде, съответно толкова повече ще стигне и до собствениците на нивите. Стига отново политиката да не обърка сметките.