Аграрният министър Румен Порожанов публикува за обществено обсъждане на сайта на ведомството проект за промяна в Устройствения правилник на земеделското министерство, който ще позволи назначаването на пети зам.-министър на земеделието.
 
 
Това беше един от ангажиментите, който Румен Порожанов пое в преговорите с представителите на протестиращите биопроизводители на 22 април. Те настояха за кадри в администрацията, които са компетентни в бранша, и за отделен зам.-министър, който да познава тематиката и да отговаря за политиката в биопроизводството, както и за секторите Плодове, Зеленчуци и Картофи.
 
В мотивите за назначаване на пети зам.-министър на земеделието Румен Порожанов представя обща картина на биопроизводството у нас. Ето как изглежда тя:
 
Към края на 2017 г. общо регистрираните в Mинистерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) биологични оператори са 6 822 броя – с 440 по-малко спрямо година по-рано. Към момента общо регистрираните биологични оператори са 4 023 броя.
 
През стопанската 2017/2018 г. операторите в система на контрол в биологичното производство са 4,3% от общо регистрираните 93 021 земеделски стопани по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. За сравнение през 2017 г. този дял е 7,1%.
 
 
Производството на тютюн през 2017 г. възлиза на 13,4 хил. тона, което е с 14,3% по-малко на годишна база, в резултат от намаление на площите. Разсадените площи с тютюн намаляват с 22,8% спрямо предходната година - до 7 756 хектара, а реколтираните – с 22,5%.
 
През 2017 г. производството на плодове в земеделските стопанства е 219 847 тона - с 10,5% над нивото от предишната година.
 
При повечето плодове се отчита нарастване на продукцията на годишна база, достигащо до 45,4% при кайсии и зарзали. Само производството на малини, бадеми и орехи намалява, в рамките на 11% - 28,4%. 
 
При повечето овощни култури е налице увеличение на реколтираните площи спрямо 2016 г. – от 1,6% при малините и сливите до 13,5% при кайсиите и зарзалите. Намаление се отчита само при ябълките, бадемите, вишните и орехите – с между 3,4% и 19,6%. 
 
През 2017 г. площите, използвани за производство на зеленчуци в земеделските стопанства са 74 763 хектара, което е с 24,1% повече в сравнение с 2016 г. От тях откритите площи, заети със зеленчуци, бележат ръст от 24,5%, до 73 797 хектара, докато оранжерийните намаляват с 3,6%, до 966 хектара.
 
 
Общото производство на зеленчуци от Реколта 2017 е в размер на 831,1 хил. тона, в това число 728,9 хил. тона от открити площи и 102,2 хил. тона оранжерийно производство. В сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на общото производство на зеленчуци в страната с 2,3%, като продукцията от открити площи нараства с 4,2%, докато тази от оранжерии намалява с 9,6%.
 
През 2017 г. площите, заети с основни медицински, ароматни и етерично-маслени култури (маслодайна роза, лавандула, маточина, кориандър, резене, бял трън – Силибум, и други) са в размер на 49 927 хектара, което е със 7% по-малко в сравнение с предходната година.
 
Реколтираните площи с тези култури възлизат на 44 866 хектара, с 11% по-малко спрямо 2016 г. Производството на лавандулов цвят бележи ръст от 41,8% в сравнение с предходната година до 27 659 тона, вследствие на увеличение както на реколтираните площи - с 28,3%, така и на средния добив - с 10,5%.
 
 
При маслодайната роза увеличението на реколтираните площи през 2017 г. е със 17%, а на средния добив – с 22,1%. В резултат производството нараства с 43,1%, до 12 756 тона.
 

Министър Порожанов отчита значителен ръст в производството на отделни култури и свиване на при други. 

 
"Това обосновава необходимостта от засилване на усилията на министерството в партньорство с бизнеса и неправителствените организации в сектора за популяризиране на ползите за производителите и потребителите на този вид продукти и храни, подпомагане на биологичните производители по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) и осведомеността и желанието на потребителите да се хранят здравословно с родни продукти", отбелязва министърът.
 
Според него предлаганото изменение на Устройствения правилник ще създаде предпоставки за изпълнението на държавната политика в растениевъдството, биологичното земеделие и политиката на качество. Ще се засили и партньорството с бизнеса и неправителствените организации в сектора на зеленчуците, овощарството, биологичното производство, тютюна и розопроизводството.
 
Предвидено е общественото обсъждане на проекта да се извърши в съкратен срок от две седмици - до 6 май тази година.