С нарастване на инвестициите и площите с плодове и зеленчуци българският пазар постепенно и сигурно отеснява за родната продукция. Това не просто поставя под натиск цените, а създава риск за реализацията изобщо на продукцията. В допълнение, въпреки ръста в стандарта на живот в големите градове, вътрешният пазар все още е с ограничена платежоспособност.

Италианци искат да развият лешникопроизводството у нас за свои нужди

Тази ситуация очертава единствената перспектива пред производителите – ако искат да печелят и развиват агробизнеса си, те трябва да насочат продукцията си към износ. 

В условията на силна конкуренция обаче заемането на позиции на външните пазари е изключително сложен и изискващ процес. За да се случи това, производството трябва да е съобразено изцяло с търсенето по отношение както на качеството, така и на конкурентните цени и коректни търговски взаимоотношения. А за да изградим такова производство, първата стъпка е да опознаем тези пазари.

Именно с тази цел ИнтелиАгро подготви специализиран анализ за европейските пазари и мястото на България. Той обхваща череши, сливи, кайсии, домати, краставици и пипер. Изготвен е с подкрепата на ДСК Агро и ще бъде разпространен единствено за участниците на InteliFresh 2020 – форума за производство и продажби на плодове и зеленчуци. 

На 31 януари фермерите ще могат да получат изключително ценна информация, като например:

•    Кои са най-големите вносители в ЕС и какъв е пазарният им прозорец;
•    На какви цени внасят продукцията си в страните членки на ЕС;
•    Откъде се доставя прясната продукция в ЕС и на какви цени;
•    Какви са изискванията на европейския пазар към прясната продукция;
•    Как се развива българският износ;
•    Кои са пазарите за българска продукция и на какви цени се изнася тя.

Анализът очертава някои основни изводи. Някои от тях са повод за сериозен размисъл, а други дават надежда, че секторът, макар и трудно, е тръгнал по един по-добър път:

•    Все още не се забелязва трайна тенденция за ръст в износа на български плодове и зеленчуци (с някои редки изключения) въпреки продължителния ръст в площите;
•    При някои зеленчуци страната ни има добри позиции в Централна и Източна Европа, а износните им цени се доближават до тези в Западна Европа. В отделни случаи това важи дори за Румъния;
•    Българската продукция все още е в рамките на 0,5% от вноса на големите страни вносители в ЕС, което означава, че съществува огромен потенциал, който тепърва да се научим да използваме;
•    В същото време българският производствен прозорец до голяма степен съвпада с пика във вносния прозорец в големите купувачи в ЕС.

Факт е, че износните цени на българска продукция са сред най-ниските на европейските пазари. От една страна, това се дължи на факта, че голям дял от продукцията все още отива към пазари с ниска платежоспособност – Румъния, Югоизточна Европа и вероятно към Русия през трети страни. Там цените са в пъти по-ниски от тези в Западна Европа. От друга страна, изключително малка част от българската продукция отговаря на изискванията на премиум пазарите, които остават практически затворени за нея. 

Тук става въпрос за много фактори – големи, еднородни и постоянни партиди; подходящи сортове; подходяща спецификация на плодовете и зеленчуците; липса на качествена следберитбена заготовка и опаковка; лош имидж и липса на трайни търговски отношения. 

Въпреки това се забелязва ръст в дела на български износ към премиум пазари, като Германия, Нидерландия, Австрия, Обединено Кралство, Скандинавия.

Участието в InteliFresh 2020 и получаването на анализа за европейските пазари е само с предварителна регистрация на www.agroevents.eu. 27 януари е последният ден за записвания, а останалите места са ограничени.

По време на бизнес форума производителите ще могат да се срещнат и договорят сделки и партньорства с представители на големите вериги, както и с водещ български търговец. В зоната за бизнес срещи щанд ще има и големият швейцарски търговец Bardini+Keller, който освен в алпийската страна търгува конвенционална и биопродукция в Германия, Австрия, Италия, Швеция, Полша и др. 

Освен върху пазара за прясна продукция акцент е поставен и върху продажбите за преработка – участие има най-големият преработвател на череши и други плодове в България.

Участниците в InteliFresh 2020 ще могат да се срещнат и с представители на водещи доставчици на технологии, продукти и услуги – от градината до щанда. В презентационната част пък гостите ще научат от утвърдени експерти: 

•    Печелившите пазарни ниши в Европа; 
•    Сортовете плодове и зеленчуци, които владеят пазарите днес; 
•    Тенденциите и предизвикателствата в опаковането на прясна продукция; 
•    Съвременните специфики на бизнес модела на оранжерийното производство;
•    Изисквания и възможности на производството на плодове за преработка; 
•    Възможности за развитие на лешникопроизводството в България.

Форумът се организира от ИнтелиАгро в партньорство с Посолството на Кралство Нидерландия. Датата е 31 януари, а мястото – Интер Експо Център в София. За повече информация посетете www.agroevents.eu.