С промените в закона за в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) се дава приоритет на малките, на местните производители. Това сподели за Агри.БГ председателят на Българската аграрна камара Костадин Костадинов

Тази седмица промените в закона бяха гласувани на първо четене в Комисията по земеделието, храните и горите.

Вносител на промените е председателят на комисията Десислава Танева и група народни представители по инициатива на няколко браншови организации, сред които Националната асоциация на зърнопроизводителите, Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и всички останали организации в рамките на Българската аграрна камара (БАК). 

Част от измененията предвиждат изменение в ЗСПЗЗ е чл. 37в, който касае сключването на доброволните споразумения за комасирано ползване на земеделската земя.

Предложено е споразумението, което се сключва между ползвателите, да влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от 2/3 от ползвателите и при условие, че обхваща не по-малко от 2/3 от площта в съответното землище. За останалата 1/3 от ползвателите, които не са подписали споразумението, се изготвя служебно разпределение на масивите. 

Именно тези текстове оспориха от Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ). Мирослав Каракашев от браншовото обединения заяви, че тези предложения за промяна в закона са противоконституционни.

„Категорично не можем да говорим за нарушение на конституционни права. Най-големият позитив на този законопроект е, че ще се помогне за създаването на по-прозрачна, отговорна и ефективна система за разпределяне на държавния поземлен фонд (ДПФ). Нашата основна цел е приоритизиране на чувствителните сектори и създаване на изключително равенство между земеделските производители”, подчерта Костадинов.