Инвестиционно намерение за изграждане на ферма за 90 овце в добруджанското село Балик е постъпило в община Тервел. Фермерът планира до 6 месеца да вдигне нови сгради и да реконструира стари с цел отглеждането на животните според европейските стандарти. 

Овцевъди искат държавна помощ за нереализирани агнета

Овцете ще са от млекодайна порода. Те ще се отглеждат на паша с добавка от концентриран фураж. Обикновено оборният период е 160-180 дни, а пасищният – 180-205 дни, пояснява овцевъдът в инвестиционното намерение. Когато животните достигнат кланично тегло, ще се маркират, за да бъдат отведени в кланица. Според плановете на фермера част от торовата смес от овцете ще се използва за разпръскване в земеделски земи, а друга част - за отглеждане на калифорнийски червеи. Площадката на торохранилището ще бъде бетонирана и овалована. Всички други отпадъци ще бъдат събирани разделно. Естественият тор е най-добрият начин за подобряване на почвата, тъй като повишава нейните физически характеристики и я обогатява с аминокиселини, витамини, хумусни и фулвиеви киселини.

Според бизнес-плана овцете трябва да пребивават възможно най-малко време във фермата. Само при силни снеговалежи, обилни дъждове и много ниски температури ще остават ва закрито. В самата сграда ще има обор за родилно, за болни овце и отделение за работа на ветеринарния лекар. Ще бъдат обособени 4 зони – за хранене, почивка, за движение и зона за доене. Оборите ще са покрити с т.нар. дълбока сламена постеля, която ще престоява няколко месеца в зависимост от сезона. 

С цел намаляване на въздействието върху околните обекти и техните обитатели, фермата ще бъде оградена от зелен пояс – ще бъдат залесени високостеблени растения и храстова растителност, а цялата ферма ще бъде оградена с висока плътна ограда.  

Земеделието и животновъдството са със серизони традиции в община Тервел. През годините силно развитие имат говедовъдството, овцевъдството и пчеларството. Към момента се отглеждат предимно дребни животни. Над 413 000 дка е размерът на землището на добруджанската община, която е един от основните производители на селскостопанска продукция у нас.