Министерство на земеделието на Италия съвместно със специалисти разработиха стратегия за отглеждане на ягоди в страната през 10 от 12-те месеца на годината. Тя вече се реализира на практика в стопанството FilinaraFarm, съобщава FreshPlaza.

Нова система за отглеждане на ягоди


Другите производители на ягоди в региона планират да последват примера й през 2019 г.

Всеки от тях ще отглежда плодовете през определен период от време, но всички заедно ще осигурят готова продукция на пазара в
продължение на 10 месеца. Изключение ще бъдат януари и февруари.

Фермата FilinaraFarm удължи до средата на ноември прибирането на готовите ягоди, които се отглеждат на принципа на аквапониката, а през март и април 2019 г. се очаква пролетната реколта. Следва прибирането на реколтата от насажденията в тунели. С този подход фермата ще може да доставя продукция на пазара през седем месеца от годината.

Всяка година в Италия се наблюдава ръст на търсенето на ягоди не само в традиционните за културата сезони.