На 30 април 2020 г. изтича срокът за подаване на данъчните декларации на част от земеделците. Това е крайната дата за отчитане пред Националната агенция за приходите (НАП) на физическите лица - земеделски производители, които са избрали да облагат доходите си с приспадане на 60% нормативно признати разходи за дейността.

МЗХГ: Какви са данъчните срокове за земеделците?

За тях срокът за подаване на декларация с ползване на отстъпка от данъка за довнасяне 5% е изтекъл на 31 март 2020 г.

За физически лица – земеделски производители, които са избрали да се облагат като еднолични търговци срокът за подаване на годишна данъчна декларация, както и за внасяне на дължимия данък се удължава до 30 юни 2020 г. 

Срокът за ползване на 5 % отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация се удължава до 31 май 2020 г. Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. остават непроменени.

За юридически лица, които упражняват дейност като земеделски стопани, срокът за подаване на декларация за облагане с корпоративен данък и на годишен отчет за дейността, както и за внасяне на корпоративния данък се удължава до 30 юни 2020 г.

Земеделските стопани - юридически лица дължат авансови вноски на база прогнозната си печалба за 2020 г. И за тях сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. остават непроменени.

Подаването на данъчни декларации може да стане и дистанционно по интернет с квалифициран електронен подпис (КЕП) или чрез персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от данъчните служби.