Общо петте най-големи производителя на месо в света създават повече парникови газове от най-известните петролни компании, сочи изследване на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО). Вярно ли е обаче това? Говедата ли са реално най-големите „производители“ на парникови газове?
 
 
Според ФАО производството на месо в света е скочило над три пъти през последните 50 години. Това създава значителен проблем за околната среда и изостря климатичните промени, тъй като стоките с животински произход са хранителните продукти, които най-силно натоварват климата, установява неправителствената организация Global 2000. До колко обаче тези твърдения са вярни?
 
Веригата на отделяне на парникови газове в животновъдния сектор е особено дълга. Животните се нуждаят големи количества фураж. При усвояването на храната кравите отделят метан, който води до затопляне на климата. Още повече парникови газове се отделят при преработката и транспортирането на месото.
 
Вижте едно видео на Северноамериканския институт за месо по темата и сами преценете дали говедата са най-големите вредители.