От 2 ноември започва прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020 г. 

Започва приемът по de minimis за говеждо месо

Документи се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 18 ноември. Средствата ще бъдат изплатени до 18 декември. 

От ДФЗ припомнят, че на подпомагане подлежат земеделските стопани, които притежават констативни протоколи за 100 % унищожени площи със земеделски култури заради суша, измръзване, слана, градушка и други климатични събития.

Финансовият ресурс по схемата е 4,7 млн. лв.

С държавната помощ ще се компенсират до 80% от производителните разходи за отглеждане фуражни и технически култури, плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури през изминалата стопанска година. 

Обезщетението за зърнено-житни и зърнено-бобови култури е до 20%. 

Важно уточнение е, че земеделски производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на 50% от полагащата се помощ за съответната култура.

Указанията по схемата са публикувани на сайтана ДФЗ.