От днес, 30 октомври, до 25 ноември 2020 г. се отваря прием по схемата de minimis на животновъди за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

ДФЗ удължава важни срокове

Финансовата подкрепа има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях говеда в условията на пандемията от COVID-19.

Бюджетът на помощта е 1,5 млн. лв. Средствата ще бъдат изплатени до 13 декември.

Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани поне 6 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. 

Те трябва да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или в собствения кланичен пункт на земеделския стопанин. 

Необходимо е продадените и заклани животни да бъдат на възраст от 12 месеца включително до навършване на 24 месеца. 

Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г. 

Размерът на подпомагането е до 150 лв. на заклано говедо.

Указанията по схемата са публикувани на официалния сайт на ДФЗ.