10 сериозни и важни постижения отчитат от организацията на производителите „Фермерско мляко“ за първите пет години на сдружението. 
 
 
Управителят на организацията – Рангел Матански разказа, че за тези пет години от Фермерско мляко имат:
- Всички животни в организацията са под селекционен контрол още преди да има заявка, че ще има по-високо подпомагане за селекционни животни. 
 
- С 50 % се е увеличила увеличение на обработвана земя средно за фермер от организацията.  
 
- Три пъти се е увеличила обработваната земя общо за организацията. 
 
- 40% ръст на говедата средно за фермер от организацията. 
 
- Два пъти увеличение на говедата общо за организацията. 
 
- 50% от членовете преработват собствена суровина и изграждат къси вериги на доставки. 
 
А също така: 
 
- Реализиран проект по мярка 142 „Създаване на организации на производители от ПРСР 2007 – 2013, която е база за реализиране на мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020. 
 
- Проведено е първото реализирано от организация на производители изложение в България – Фермер Експо Раковски 2017, което се случи с подкрепа от Националния съюз на говедовъдите в България и изп. директор Михаил Михайлов. 
 
- Подписан е договор за двустранно сътрудничество между Аграрен Университет-Пловдив и Фермерско мляко
 
- Образец за подражание в сдружаването в млечното говедовъдство. Подпомогнати са в процеса на структурирани редица групи/организации на производители във всички сектори сред, които организации на производители на краве мляко - Карнобатско мляко ООД и Средец милк ООД.
 
 
„Годишнините са повод да отбележим постигнатите резултати. За мен най-голямата полза от Фермерско мляко е това, че членуващите фермери не само оцеляха в най-тежката млечна криза, а успяха да развият своите стопанства през годините. Явно успяваме да се движим в правилната посока и силната подкрепа от отговорните институции за прилагане на политиката в земеделието и колеги от браншови съюзи днес красноречиво го показва.
 
Забелязвам, че фермерите в България започват да разбират, че сдружаването е начинът да оцелеят и да се развиват в силно конкурентния европейски пазар. В последните месеци имах удоволствието да представя ползите от работата в екип пред представители от различни сектори в земеделието.
 
За моя радост виждам, че има ефект. Очаквания прием по мярка 9 допълнително ускорява този процес и смятам, че спокойно може да обявим изтичащата 2017 г. за година на сдружаването. Пожелавам на всички колеги весело посрещане на празниците и прекрасни моменти с любимите хора“, сподели Рангел Матански.