Предложения за промени в Стратегическия план представи екип от Министерството на земеделието пред депутати в Комисията по земеделие. Едно от тях гласи да отпадне групирането на кандидатите за финансиране според размера на малко, средно и голямо земеделско стопанство при инвестиционните интервенции по Втори стълб.

Производството на биофуражи също ще се подпомага

Какви са аргументите за тази промяна, попитахме земеделския зам.-министър Таня Георгиева по време на посещение на овощна градина в Ботевградско в рамките на иницитивата "Дни на отворените врати" в Седмицата на биологичното производство.

"Като аргумент ползваме постъпили предложения от заинтересованите страни, както и детайлен анализ на база на Годишния доклад на ПРСР (2014-2020). Аргументите ни идват и от това, че трябва да предоставим възможност на стопанствата според нуждите, които имат, и планираните от тях намерения за развитие, което да не бъде спъвано от административни пречки", обясни зам.-министър Таня Георгиева за Агри.БГ. 

По нейни думи приоритет в инвестициинните интервенции в Стратегическия план продължават да бъдат малките и средните стопанства. На въпроса ни дали, ако заложеното сега сегментиране отпадне, това няма ли да ощети точно малките и средните стопанства. зам.-министър Георгиева бе категорична: 

"Не, няма да ги ощети. Стопанствата, независимо от техния размер, не трябва изкуствено да се държат в някакъв минимум от допустим обем инвестиции", смята тя. 

Не така смятат обаче читатели на Агри.Бг, според които "проектите с по-голям рамер на разходите ще изядат и без това малкия бюджет по мерките". Нека припомним, че за първи път в прилагането на тази интервенция допустимите кандидати бяха разделени на малки, средни и големи според размера на стопанството, измерен в стандартен производствен обем. 

 

Новото предложение е за 850 000 евро максимален размер на разходите за едно проектно предложение и 400 хиляди евро за земеделска техника. Запазва се интензитетът на помощта да е до 50% от допустимите разходи, като е предвидено увеличението му с 10% за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, и с до 25% за проектни предложения на групи производители.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg