Да отпадне групирането на кандидатите за финансиране според размера на малко, средно и голямо земеделско стопанство при инвестиционните интервенции, свързани с производството, предлагат от Министерство на земеделието. 

Четете още: Прехвърлят 20 млн. евро от бюджета за консултантски услуги към „Хуманно отношение“


Идеята беше представена пред депутатите от Комисията по земеделие на последното и заседание. 
„Нашето предложение е това групиране да отпадне , както и да се премахне различният период за изискване на история на всяка една от тези групи. Предвижда се да бъдат допустими стопанства над 8000 лв стандартен производствен обем (СПО) както е и към момента, като ще се търси история като земеделски производител от 24 месеца“, обясни Елена Иванова, директор на Дирекция „Развитие на селските райони“.

Предлага се нов максимален размер на разходите за едно проектно предложение в размер на 850 000 евро и за земеделска техника не повече от 400 хиляди евро, стана ясно от думите и.

Подобни изменения се предлагат и по двете интервенции, свързани с преработка - отпада групирането на земеделските стопанства и различният период на история, предлага се да са допустими стопанство над 8000 евро стандартен производствен обем и да имат история като земеделски производител 24 месеца за малки и средни предприятия и 36 месеца за големи предприятия. 

Новото предложение на МЗХ предвижда максималният размер на разходите за малко и средно предприятие да е 1 млн. евро, а за големи предприятия - 2 млн. евро.

 

При интервенцията, свързана с инвестиции в неземеделски дейности в селските райони отново се предлага премахване на ограничението, според големината на земеделския производител. Подкрепа ще бъде предоставена за земеделски стопани с производствен обем над 8 хил. евро и история като производител – 24 месеца. 
Предлага се увеличение на максималния размер на разходите за едно проектно предложение от 200 хил. евро на 400 хил. евро. 

Подобни изменения се предлагат и в интервенцията, свързана с превенция и възстановяване на земеделския потенциал след природни бедствия и катастрофични събития . Предвижда се да има една допустимост за всички стопанства - над 8000 евро СПО и история като земеделски производител 24 месеца. 
Заложено е увеличение на максималния размер на разходите от 300 хил. евро на 750 хил. евро.

В интервенцията, свързана с предоставяне на стартова помощ за млади земеделски стопани се залага увеличение на размера на подпомагането от 25 хил.евро на 40 хил.евро за един кандидат. 

Интересно е предложението за включване на нова интервенция - ново подпомагане за нови фермери, навлизащи в земеделието които не отговарят на изискванията за млад фермер. Интервенцията ще е аналогична на стартовата помощ за млад фермер с финансова помощ в размер на 20 хил. евро. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg