Националната биоасоциация (НБО) силно разкритикува проекта на Наредба по мярка 10 “Агроекология и климат”, като предложи той да бъде изцяло оттеглен и дискутиран наново с бранша и ресорното ведомство.

Асоциация иска ревизия на мярка 11

Според асоциацията създадената нормативна възможност за прилагане на агроекологични ангажименти за по 1 година, ще доведе до източване на бюджета.

“Практиката до момента показва, че не може да се приложи никаква агроекологична дейност, която би довела до полза както за обществото, така и за природата, която да се прилага 1 година. Агроекологичните дейности са продължителен процес, който дава своите плодове, чрез наслояването на прилаганата дейност във времето. България е всеизвестна със своята корупция, източването на европейски средства и всякакви измами и схеми, ние не желаем прилагането на тази възможност, тъй като това ще доведе единствено до кражба/източване на евросредства”, категорични са от НБА.

Фермерите от асоциацията изтъкват, че в доклада на зам.-министър Лозана Василева е прието драстично повишение на подпомагане за площите, представляващи постоянно затревени площи, с близо 300%. 

“Освен това драстично се намаля и изискването за гъстота на животинска единици спрямо хектар постоянно затревени площи, който става от досегашните 2 ЖЕ/ 1 ха на 0.3 ЖЕ/1 ха. Това е близо 7 пъти по-малка гъстота. Това допълнително разширява възможността от целенасочени злоупотреби, като се заявяват обширни територии от всякакъв тип площи, които не са регистрирани в СИЗП”, отчита НБА.

Предвид на тези предложения, според НБА е налице и следната хипотеза за източване на европейски средства.

“Новозаявените бенефициенти по мярка 10 с площи, които са с ангажимент за по една година през Кампания 2021 и Кампания 2022, реално „източват“ бюджет от новата ПРСР, тъй като се намираме в преходен период.

В същото време старите реални земеделски стопани ще могат само да удължават ангажиментите си година за година, а не да ги подновят изцяло. По този начин през 2023 г., когато старите земеделски стопани вече ще имат възможност да подновят изцяло агроекологичните си ангажименти, може да се окажат в ситуацията на 2016 г. - източен бюджет”, обясняват от НБА.

Търсят се начини за по-лек процес за кандидатстване за субсидии

Асоциацията не приема и направеното предложение да се изисква оценка за трайните насаждения, в които се прилагат противоерозионни дейности. Техните мотиви са, че тези дейности носят блага на почвата, както и че това е съществен разход за реалните стопани, които добросъвестно прилагат агроекологични дейности.

“Това изискване е напълно безсмислено и по още една причина. То се прилага само за новозаявени трайни насаждения. Това означава, че новосъздадено трайно насаждение, което за първа година ще бъде заявено, следва да представи тази оценка, че не е преминало срокът му на годност. От друга страна, при обратна хипотеза - масив от трайно насаждение, което реално е преминал срок на годност, но е бил заявяван през годините назад, за него няма изискване да бъде представена тази оценка”, коментират от НБА.

Подобно на мярка 11 “Биологично земеделие” от биоасоциацията предлагат въвеждане на таван на плащанията, както следва:

- за площите до 50 ха подпомагането да е 100 % от годишното плащане на хектар;
- за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането да е 50 % от годишното плащане на хектар;
- за площите над 65 ха подпомагането да е 10 % от годишното плащане на хектар.