Европейският парламент (ЕП) ще започне пленарната си сесия на 14 април в Страсбург с общ дебат по важни за аграрната политика на ЕС регламенти. Заедно ще се обсъждат качеството на фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, както и регламента относно продуктите за растителна защита.

 

Ще бъде представен доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита и за изменение на регламенти в тази сфера.

 

Предложенията за регламенти на ЕП относно здравеопазването на животните и за защитни мерки срещу вредителите по растенията вече бяха разглеждани от Комисията по земеделие и развитие на селските райони.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!