Промени в Регламента за правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси гласува Европейският парламент днес, 15 април. Докладът относно необходимостта от промени в европейското законодателство по отношение на митническия контрол за агростоки е обсъждан в началото на март в Комисията по земеделие и развитие на селките райони, в ЕП проектът е внесен на 26 март.

 

Предложението е за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси. Според доклада, настоящият регламент съдържа редица „вратички“, които, взети заедно, създават значителни проблеми при търговията със земеделски стоки.

 

„Понастоящем митническите агенти не разполагат с необходимите средства за проверка дали декларираният произход на стоките съответства с маршрута на съответния контейнер. Налице е злоупотреба с транзитната система, която се следи чрез проверки по документи и визуални инспекции, които са с ограничен обхват.

 

Измами, произтичащи от невярно деклариране на произход, водят до загуби от 100 милиона евро годишно в ЕС-27, като това са единствено разкритите измами. През 2011 г. държавите членки са докладвали за загуби от около 107,7 милиона евро, произтичащи от фалшиво описание на превозваните товари, което води до заключението, че общата загуба на приходи за Съюза е много по-висока отколкото регистрираните данни“, е записано в мотивите за промяна на сега действащия регламент.

 

Предложението има за цел да опрости и ускори механизмите за борба с митническите измами и да избегне ненужни и повтарящи се бюрократични действия, да укрепи сигурността на вътрешния пазар и на земеделските продукти, които са в обращение в рамките на този пазар, като същевременно предостави на потребителите висока степен на защита.

 

Според доклада увеличаването на мащаба на измамите изисква ефективни механизми за предотвратяване и разкриване на национално и европейско равнище, както и тясно сътрудничество на тези две равнища, така че могат да бъдат постигнати осезаеми резултати.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!