Извадка от централния регистър на торовете, в която са посочени около 200 препарата, които може да се ползват от земеделците, прилагащи Екосхема 3 от Наредба 3 от Стратегическия план разбуни духовете в земеделската общност и предизвика дискусия в ресорната комисия в Парламента. 

Вижте новите ставки по остатъка от украинската помощ

Наредбата предвижда, че ако земеделецът намали с 10% използването на минерални торове, по-конкретно - редуцира азотното торене, може да компенсира това торене с органични торове.

„Проблемът е, че в тази извадка не повече от 10% са органични продукти. Вкарани са продукти, които в предишни години са регистрирани като неорганични и такива, които по същество са неорганични“, алармира пред депутатите Ангел Кинанов, вносител на торове. В момента органо-минералните са извадени от обсега на наредбата, което ограничава доста фирми от възможността да продават на земеделските производители. 

Проверка на засегнатите фирми, за чийто продукти отпада възможността да бъдат продавани за целите на мярката, сочи, че препарати, които вече се водят в извадката за органични, фигурират като неорганични в хартиените издания на регистъра, но в електронната версия са претърпели метаморфоза. 

Кинанов смята, че в момента се създават изкуствени условия за облагодетелстване на едни фирми за сметка на други.
„При проверка на Европейската комисия, фермерът може да изгърми, тъй като е ползвал препарат, който на практика не е органичен. Независимо в каква графа са го поставили чиновниците“, каза още той. Според него има опасност да бъде спряна цялата мярка и да се наложи страната ни да връща пари по Екосхема 3 от Стратегическия план. 

Пред народните представители той представи три възможни решения на проблема. „Придържаме се само по регламент и оставаме само органичните продукти, което означава, че 90% от продуктите трябва да отпаднат и тогава 90% от заявленията ще бъдат отказани и дори ще има излишък на бюджет“, уточни той. 

Другият вариант е да бъдат допуснати органо-минералните торове, базирайки се на нашето законодателство, а третата възможност е да се посочи, че се използват органични продукти с максимално съдържание на неорганична съставка до определен процент, посочен от експертите. 

Тогава редуцирането на извадката няма да бъде толкова голямо и няма да има толкова недоволни земеделски производители и те ще имат богат избор на продукти. В никакъв случай обаче ситуацията не може да остане по този начин, защото засегнатите компании ще протестират пред европейските органи и мярката може дори да бъде спряна, твърди Кинанов.  

„Проблемът с екосхемите е тема, която вълнува земеделските производители, тъй като към нея има интерес“, коментира народният представител Десислава Танева. Тя също напомни, че критерият за прилагане на екосхемата е активният азот. 

„Земеделският производител трябва да си прави плана за управление на торенето по технология, която си е избрал, а не да зависи от избора на БАБХ за използваните торове. Необходимо е в настоящата кампания да се направят указания, които не противоречат на Стратегическия план и наредбата“, убедена е тя. Според нея това, да се правят специални извадки от публични регистри от общоевропейска регулация за регистрация, се прави единствено с цел да има някои избран и да му се ползват продуктите

„Няма нужда от извадки, има си публични регистри и всеки препарат трябва да се регистрира по общия ред“, убедена е Танева. 

От думите на проф. Оля Караджова от БАБХ стана ясно, че в агенцията са подготвили извадката от регистъра по заповед от предходното ръководство на аграрното министерство

„Ще се отнесем изключително сериозно към темата. Целта е да опростим и да облекчим живота на всички производители, а не да тънат в бюрокрация и регистри“, каза от своя страна земеделският министър Кирил Вътев.

Времето до края на кампанията е много малко, но въпреки това ще се търси решение за подобряване на ситуацията, отбеляза от своя страна Вергиния Горова от Министерството на земеделието.