Европейската комисия одобри 200 000 евро като регионална схема за подкрепа на земеделския и аквакултурния сектор в района на Брюксел, съобщиха от институцията. Целта на финансирането е да подпомогне компаниите, които срещат затруднения покрай кризата, предизвикана от коронавируса. 

ЕК: Таванът за държавна помощ да бъде 120 000 евро на ферма

Финансирането ще става под формата на директен грант и е предвидено за компании, заети в сферата на първичното производство на земеделска и аквакултурна продукция за хранителния сектор и засегнати от корона-кризата. По него могат да кандидатстват всички стопанства, отговарящи на критериите, без оглед на техния размер.

Схемата отговаря на изискванията на Временната рамка, която разрешава държавна помощ до 100 000 евро на компания от земеделския сектор, до 120 000 евро на компания от аквакултурния сектор и до 800 000 евро за всички останали сектори. Съответно нотификацията на регион Брюксел-столица е одобрена от ЕК. Тя ще бъде отворена до 31 декември 2020 г.

Временната рамка за държавна помощ беше приета на 3 април 2020 г., като една от предвидените мерки позволява на държавите членки да отпускат директни грантове за подкрепа на компании, пострадали от кризата.

Те могат да бъдат добавени към съществуващите схеми за отпускане на de minimis, които за три фискални години са в размер на 25 000 евро за компании от първичния земеделски сектор, 30 000 евро за компании от аквакултурния сектор и 200 000 евро за всички останали.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

100 хил. евро на ферма плюс de minimis – възможно ли е?

Министерството с резерви към временната рамка за държавна помощ