Двайсет браншови и развъдни организации в животновъдството също излизат с декларация до премиера и земеделския министър. 

Производители настояват за безлихвени кредити от ДФЗ

В нея те имат две основни искания:

•    Отпускане на максималната помощ от 100 000 евро на ферма, допълнена с определена сума по de minimis след изчисление и определяне на ставка за брой животно;
•    Създаване на механизъм за отписване на кредитите на фермери, получени за изхранване на животните с фуражи. 

Според браншовите организации само за един месец разходите на техните членове са скочили драстично – основно за закупуване на по-големи количества дезинфекционни материали, индивидуални защитни средства, повишени цени на фуражите за изхранване на животните, намаляване на изкупните цени на продукцията, забавяне на плащанията от изкупвачите. 

Наближава Великден, когато стопаните продават своите агнета и ярета. Но предвид сегашната обстановка те очакват пълен крах по отношение на приходите и фалити на много овцеферми.

Браншовиците припомнят, че една от временните мерки за държавна помощ, която Европейската комисия (ЕК) прие в подкрепа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор е по-висока държавна помощ.

„Фермерите могат да се възползват от максимална помощ от 100 000 евро на ферма, а фирмите за преработка и търговия с храни – от 800 000 евро, като тези суми могат да бъдат допълнени с помощ de minimis. Тази подкрепа може да бъде отпусната без предварително одобрение от ЕК. 

В обхвата на тази временна рамка общата национална помощ, която може да бъде предоставена на ферма е до 120 000 евро (или 125 000 евро), тъй като таванът на тези помощи наскоро беше увеличен от 20 000 на 25 000 евро“, обясняват организациите. 

Ето защо те настояват в кратък срок да се помогне на родното животновъдство с отпускане на максималната помощ от 100 000 евро, допълнена с de minimis, като в зависимост от броя на притежаваните животни в стопанството се отпусне сумата след извършване на необходимите изчисления.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

Друго тяхно искане е свързано с отпуснатите кредити за изхранване на животните с фуражи и компенсирането на цените им през 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2012 г. заради подобна на днешната криза. 

„Тогавашните обещания на министерството и правителството се състояха в това, че тези кредити ще се трансформират в субсидии, тъй като при кандидатстването си по държавната помощ към ДФЗ всеки животновъд предостави фактури за закупени фуражи. Но тези средства не се преведоха на животновъдите и те нямаха допир с тях, а директно на фуражни заводи и производители на фуражи“, твърдят браншовиците. 

По думите им проблемът остава неразрешен до момента. Всяка година тези кредити се разсрочват, защото по своята същност те са предоставени като субсидии под формата на кредити.

„За нас това е втора поредна огромна криза и ще мине доста време докато си стъпим на крака, за да вървим напред, а по-голямата част, ако не се отпишат тези кредити ще си заминат и приключат дейността си. Кредитите тегнат върху нас вече повече от 12 години, поради което смятаме, че следва да се намери механизъм за тяхното отписване“, категорични са представителите на бранша. 
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Производители: Работата не търпи отлагане, но несигурността остава

Браншовици: Малките фермери са най-застрашени от бедност в кризата

От бранша: Имаме нужда от работници, но ще можем ли да им платим?