Европейската комисия предлага на държавите членки да удължат с един месец срока за подаване на заявленията за директни плащания и някои плащания по втори стълб - за развитието на селските райони, съобщават от институцията.

Идеята възникна, след като Италия помоли за отлагане на някои крайни дати, свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП), заради критчната ситуация с епидемията от коронавирус.

Извънредно положение: Различни настроения в сектор "Растениевъдство"

Разрастващата се зараза въвлече почти всички страни от Евросъюза в безпрецедентна блокада и затрудни търговията, доставките и бизнеса, включително в селскостопанския сектор.

За да облекчи тежката ситуация, ЕК реши да даде възможност на всички държави да улеснят фермерите, като им предоставят повече време за попълване на документите за субсидии.

Страните членки сами ще решават дали да се възползват от предложението на институцията. Ако го направят, крайният срок на кампаниите за подаване на заявления за плащания ще се измести от сегашната дата 15 май съответно на 15 юни 2020 г.

Покрай въведените извънредни мерки за овладяване на епидемията бяха отложени заседанията на комисиите в Европейския парламент, включително и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, които трябваше да се състоят през март. Най-ранната възможна дата за провеждането им се премества през април, като не е ясно как ще се развие ситуацията дотогава.

Това означава, че вероятно ще се забавят разговорите и обсъжданията на новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г.

Фермери, включете се в нашата анкета: Очаквате ли загуби заради коронавируса?

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ:

Заявления за държавни помощи – вече и по електронната поща

ДФЗ: Директните плащания по Кампания 2019 ще вървят по график

Подаването на заявления за Кампания 2020 - само по график